Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu

Harjumaa 

Registrikood: 75014132

 

Swedbank konto   EE622200001120159636

SEB konto               EE601010002018894005    

Luminor konto       EE611700017002186326

LHV konto               EE517700771003238658 

Lahtiolekuajad:

E, N 8.00-18.00

T, K  8.00-16.00

R      8.00-14.30

 

Üldkontaktid

Infosekretäri telefon: 600 3848, 5696 9899 (vallamaja lahtiolekuaegadel)
E-posti aadress: harku@harku.ee

                 

 Ametnike vastuvõtt 

 Koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil toimuvad vastuvõtud läbi elektrooniliste suhtluskanalite. Teenistujate kontaktandmed leiab altpoolt.
 
Palume taotlused ja muud dokumendid edastada elektrooniliselt harku@harku.ee või e-teeninduse kaudu. Elukohta ja lapse sündi saab registreerida e-teenusena portaalis www.rahvastikuregister.ee.
 
Paberkandjal esitatavad taotlused saab jätta vallavalitsuse hoone peaukse kõrval olevasse postkasti.
 Vallavolikogu esimehe vastuvõtule registreerumiseks palume pöörduda volikogu kantselei poole kas telefonil 606 3835 või e-posti teel Vallavolikogu@harku.ee.
 Vallavanema vastuvõtule registreerumiseks palume pöörduda konsultant Ulvi Põllu poole telefonil 606 8825 või e-posti teel Ulvi.Pollu@harku.ee.

Töötajate kontaktid

Vallavolikogu kantselei

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Kristi Koora Vallavolikogu kantselei juhataja
Täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid
606 3835 kristi.koora@harku.ee
Ametikoht täitmata Sekretär    
Ametikoht täitmata Konsultant    

 

 

Vallavalitsus

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Erik Sandla Vallavanem 600 3841 Erik.Sandla@harku.ee
Vello Viiburg Abivallavanem 600 3842 Vello.Viiburg@harku.ee
Vytautas Martinonis Abivallavanem 604 1041

Vytautas.Martinonis@harku.ee

Robert Lippin Abivallavanem 606 8820 Robert.Lippin@harku.ee

 

 

Vallavanema alluvuses

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ulvi Põllu Konsultant 606 8825 Ulvi.Pollu@harku.ee
Ametikoht täitmata Kommunikatsioonijuht 606 3830  
Mari Kukk Harku Valla Teataja toimetaja 5556 5434 Mari.Kukk@harku.ee
Triin Kand Kommunikatsioonispetsialist 600 1328 Triin.Kand@harku.ee

 

 

Vallakantselei

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon E-post
Maarja Lehemets-Tihhanov Vallasekretär 600 3844 Maarja.Lehemets-Tihhanov@harku.ee
Maire Enok Personalijuht 600 3845
Maire.Enok@harku.ee 
Liina Sepp Jurist-andmekaitsespetsialist 600 3857 Liina.Sepp@harku.ee
Hannes Raudleht Jurist 600 3863 Hannes.Raudleht@harku.ee
Merike Liiv Dokumendihaldur 606 3832 Merike.Liiv@harku.ee
Moonika Annama Infosekretär 600 3848 Moonika.Annama@harku.ee
Mare Purde Arhivaar 606 3836 Mare.Purde@harku.ee

 

 

Rahandusosakond

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon E-post
Helje Rätsepp Pearaamatupidaja 600 3852

Helje.Ratsepp@harku.ee

Ülle Vill Pearaamatupidaja asetäitja 600 3853

Ulle.Vill@harku.ee

Marge Suursalu Vanemraamatupidaja 600 3855 Marge.Suursalu@harku.ee
Viive Matsutsa Vanemraamatupidaja 600 3856 Viive.Matsutsa@harku.ee
Hedi Reinvald Ökonomist 600 3862 Hedi.Reinvald@harku.ee

 

 

Planeerimis- ja ehitusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Taniel Vain Juhataja 600 3861 Taniel.Vain@harku.ee
Greta Zavitskaja Maakorraldaja 600 3864 Greta.Zavitskaja@harku.ee
Anna Grete Kompus Maakorraldaja 600 3847 AnnaGrete.Kompus@harku.ee
Margus Pilter Arhitekt (projekteerimistingimused) 600 3849 Margus.Pilter@harku.ee
Kristiina Ott-Rätsepp Arhitekt (planeeringud) 606 3803 Kristiina.Ott@harku.ee
Ille Viiron Ehitusspetsialist (ehitusload) 606 3831 Ille.Viiron@harku.ee
Annika Soone Ehitusspetsialist (kasutusload) 606 8822 Annika.Soone@harku.ee
Alle-Riin Siimo Jurist 600 3860 Alle-Riin.Siimo@harku.ee
Laine Vain Planeeringute spetsialist 600 3858 Laine.Vain@harku.ee
Kaisa Pagil Assistent 606 3839 Kaisa.Pagil@harku.ee
Renee Kokmann Ehitusjärelevalve spetsialist 606 8821 Renee.Kokmann@harku.ee

 

 

Arendus- ja haldusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ergo Eesmaa Juhataja 600 3851 Ergo.Eesmaa@harku.ee
Marko Veermets Arendusspetsialist 600 3850 Marko.Veermets@harku.ee
Tiina Raja Jurist 606 8826 Tiina.Raja@harku.ee
Rein Kooli Tehnovõrkude spetsialist 600 3859 Rein.Kooli@harku.ee
Brigita Perm Veespetsialist 606 3801 Brigita.Perm@harku.ee
Ruth Teder Vallamajanduse spetsialist 606 3834 Ruth.Teder@harku.ee
Raivo Altmets Teede spetsialist 606 8827

Raivo.Altmets@harku.ee

Meelis Toome Teede spetsialist 635 5803 Meelis.Toome@harku.ee
Edith End Heakorraspetsialist 600 3866 Edith.End@harku.ee
Lembe Reiman Keskkonnaspetsialist 606 8823 Lembe.Reiman@harku.ee
Ametikoht täitmata Järelevalve spetsialist 600 3846  

 

 

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Tiia Spitsõn Juhataja 600 3867 Tiia.Spitson@harku.ee
Helve Keel Lastekaitse spetsialist 600 3868 Helve.Keel@harku.ee
Angela Põder Lastekaitse spetsialist 600 3865 Angela.Poder@harku.ee
Ametikoht täitmata Lastekaitse spetsialist    
Jelena Mosin Sotsiaalhoolekande spetsialist 606 3837 Jelena.Mosin@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekande spetsialist 647 7004 Ene.Lehiste@harku.ee
Kaja Saat Sotsiaalhoolekande spetsialist 606 3804 Kaja.Saat@harku.ee
Kadri Kelgo Andmetöötlusspetsialist 600 3869 Kadri.Kelgo@harku.ee
Kadi Netse Toetuste spetsialist 606 3802 Kadi.Netse@harku.ee

 

Haridus- ja kultuuriosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Hestia Rindla Juhataja 606 3800 Hestia.Rindla@harku.ee
Reelika Lõhmus Üldharidusspetsialist 609 0492  Reelika.Lohmus@harku.ee
Piret Klooren Alusharidusspetsialist 606 3805 Piret.Klooren@harku.ee
Krista Dreger Kultuuri- ja noorsootööspetsialist 606 3838 Krista.Dreger@harku.ee
Mihkel Kurg Spordi- ja järelevalvespetsialist 606 3807 Mihkel.Kurg@harku.ee
Gerli Vainomaa Sotsiaalpedagoog 605 1118  Gerli.Vainomaa@harku.ee
Merlin Graubner Logopeed 484 5345 Merlin.Graubner@harku.ee
Ametikoht täitmata Logopeed    
Ametikoht täitmata Logopeed    
Ave Mets Psühholoog 604 3092  Ave.Mets@harku.ee
Piret Sommer Psühholoog 604 0214 Piret.Sommer@harku.ee
Ametikoht täitmata Psühholoog    
Ametikoht täitmata Eripedagoog    
Ametikoht täitmata Eripedagoog    

 

 

IT-osakond

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon E-post
Erkki Kullang IT-juht 606 8829 Erkki.Kullang@harku.ee
Jüri Lattik IT-spetsialist 606 3806 Juri.Lattik@harku.ee
Tõnu Kairo IT-spetsialist 602 1831 Tonu.Kairo@harku.ee
Ametikoht täitmata GIS-spetsialist 600 3843  

 

Ametnike haridustasemed leiad siit