Järelevalve

Riikliku haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. 
 
Ekspert Tallinnas ja Harjumaal on Piret Otti
e-mail: Piret.Otti@hm.ee
 
Muud olulised kontaktid:
 
Nõustamiskomisjon – SA Innove
e-mail: rajaleidja@harno.ee tel 735 0700
 
Riiklikult toetatavad õpilaskodud – Haridus-ja Teadusministeerium
e-mail: Tiiu.Rahuoja@hm.ee tel 735 0296
 
Lõpudokumendid - SA Innove
e-mail: Maarja-Liisa.Kytt@Innove.ee, tel 735 0525  
 
Tasemetööd, uuringud, eksamid - SA Innove
e-mail: Rain.Sannik@Innove.ee, tel: 735 0560 
 
Maakondlikud haridusüritused -  Harjumaa Omavalitsuste Liit
e-mail: Maria.Magar@hol.ee, tel: 615 0371 
 
Maakondlikud kultuuritegevused – Harjumaa Omavalitsuste Liit
e-mail: ruth@hol.ee, tel 615 0356