Harku valla valimiskomisjon

 

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid. 

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

 

Harku valla valimiskomisjoni liikmed on:

 

Esimees Maarja Lehemets-Tihhanov

Aseesimees Moonika Annama

Liikmed: Hedi Reinvald, Laine Vain ja Teppo Tepandi

 

Harku valla valimiskomisjon on moodustatud Harku Vallavolikogu 29.02.2024.a otsusega nr 4.

 

Harku valla valimiskomisjon asub Harku Vallavalitsuse aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu.

 

Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 5455 6800
e-post Maarja.Lehemets-Tihhanov@harku.ee

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid