Harku valla arengukava 2024-2040+ koostamine

Miks on vaja uut arengukava?

 
Harku Vallavolikogu algatas 30. märtsil 2023 valla uue arengukava koostamise.
 
Omavalitsusel peab seadusest tulenevalt olema arengukava, mis on alus eri eluvaldkondade arengu integreerimiseks ja koordineerimiseks. Praegu kehtiv arengukava koostati 2018. aastal. Viimase viie aasta jooksul on aga nii Eesti kui ka maailmas toimunud pöördelisi ja pikaajalise mõjuga sündmusi ning tekkinud uusi suundi (rohemajandus, ligipääsetavus, liikuvus jpm). Seega otsustati võtta olemasolev arengukava lahti ja vaadata üle kõik senised suunad ja arengutegevused.
 
Samuti lõppeb käesoleva aastaga valla haridusvaldkonna arengukava. Kuivõrd haridus moodustab väga suure osa omavalitsuse eelarvest ja ka tegevustest, on parema integreerituse tagamiseks mõttekas lahendada neid teemasid valla üldise arengukavaga ja mitte koostada uut valdkondlikku dokumenti.
 
 Valminud valla taustaanalüüs, millega saab tutvuda SIIN.
 Vaata hinnanguid Harku valla praegusele olukorrale interaktiivsel töölaual SIIN.

Arengukava ülesehitus ja väljundid

 
Arengukava hõlmab kõiki kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondi.
 
Strateegiaosa koosneb:
 
 • Sihtidest – 5 emotsiooni loovat narratiivi, mis kirjeldavad tulevikus soovitud Harku valda
 • Meetmetest – sarnaste arendustegevuste ja investeeringute kogumist sihi saavutamiseks
 • Olulisematest arendustegevustest ja investeeringutest
 
Paralleelselt arengukavaga koostatakse ka valla eelarvestrateegia, kus on kavandatavad investeeringuobjektid detailselt välja toodud.  
 
Arengustrateegia koosneb järgmistest dokumentidest:
 
 • Arengukava, mis võtab kokku olulisemad arenguvajadused ja -eeldused, määratleb sihid, meetmed ning olulised arendustegevused ja investeeringud
 • Analüüs, mis võtab detailselt kokku arengukava koostamise protsessi vältel kogutud ning analüüsitud näitajad (probleemkohad, arengueeldused)
 • Eelarvestrateegia

 

Arengukava koostamise tegevuskava

 
Arengukava koostamine algas 2023. aasta juunis ja jõuab I lugemisele volikogus 2024. a aprillis. Perioodi jooksul on kavas mitmeid sündmusi, kus elanikud saavad soovi korral sõna sekka öelda.
 
Arengukava koostamine hõlmab kolme etappi:
 

Praeguseks on valminud taustaanalüüs. Arengukava ja eelarvestrateegia avaldatakse märtsi lõpus.

 

Harku valla tulevikku arutati laiapõhjaliselt visioonipäeval 11. novembril 2023, mille raames tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
 
Lisaks arutati piirkondlikke vajadusi kaheksal kohtumisel:
 
 • N 11. jaanuar – Vääna-Jõesuu Koolis (Hiie tee 21) – Adra, Naage, Viti, Vääna-Jõesuu ja Türisalu piirkonnad.
 • E 15. jaanuar – Muraste Koolis (Lee tee 9) – Muraste ja Ilmandu piirkonnad.
 • E 22. jaanuar – Harku raamatukogus (Instituudi tee 5) – Harku aleviku piirkond.
 • N 25. jaanuar – Vääna Seltsimajas (Külakoja tee 2) – Vääna, Vahi, Vaila, Humala ja Liikva piirkonnad.
 • E 29. jaanuar – Harkujärve kirikus ja kogukonnakeskuses (Kiriku tee 2) – Laabi, Tiskre ja Harkujärve piirkonnad.
 • N 1. veebruar – Suurupi muuseum-külakeskuses (Meretule tee 3) – Suurupi ja Meriküla piirkonnad.
 • E 5. veebruar – Kumna Kultuuriaidas (Kivikirsi tee 1) – Kumna, Kütke ja Tutermaa piirkonnad.
 • N 8. veebruar – Tabasalu Kooli algklasside majas (Kooli 7) – Tabasalu, Rannamõisa ja Sõrve piirkonnad.
 
Tulemuste kokkuvõte on leitav taustaanalüüsi  viimasest peatükist.
 
Valdkondlikud töörühmad 
 
Sisendi saamiseks moodustati 10 valdkondlikku töörühma:
 
 • Juhtimine (organisatsioon, avatud valitsemine, finantside juhtimine);
 • Avalik ruum ja liikuvus (planeerimistegevus, heakord, teed, ühistransport);
 • Energia (vallavara, energia- ja soojamajandus, tänavavalgustus);
 • Keskkond (looduskeskkond, jäätmemajandus, veemajandus, rohepööre);
 • Ettevõtlus;
 • Turvalisus (elanike turvatunne, tuleohutus, veeohutus);
 • Sotsiaalne kaitse (laste heaolu, rahvatervis, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne);
 • Noorsootöö ja huviharidus (huvitegevus ja huviharidus, noorsootöö);
 • Vaba aja tegevused ja liikumisharrastused (kultuuritegevus, sporditegevus, raamatukogud, vabaühendused);
 • Haridus (alusharidus, põhiharidus, tugiteenused),
  

Töörühmad kohtusid neljal korral:

 

 • Valdkondade peamiste tugevuste ja kitsaskohtade määratlemine (toimus perioodil 4.–8. september);
 • Valdkondliku taustaanalüüsi arutelu ja peamiste järelduste tegemine (toimus perioodil 9.–13. oktoober);
 • Sihtide ja eesmärkide ning mõõdikute määratlemine (toimus perioodil 20.–30. november);
 • Tegevuskava koostamine (toimus perioodil 12.–21. veebruar).
 

Loe lisaks
 

 

Kontakt

 

Projektijuht

 
Arengukava koostamise projektijuht on Jaan Urb OÜ-st Cumulus Consulting. Ettepanekutega võib pöörduda: jaan.urb@cumulus.ee
 

Töörühmade juhid

 
Igal töörühmal on juht, kes koordineerib konkreetse valdkonna analüüsi, eesmärgipüstitust ja tegevuskava. Konkreetset valdkonda puudutava ettepanekuga võib pöörduda otse töörühma juhi poole:
 

 

Hinnang Harku valla praegusele olukorrale