Haridus- ja kultuuriosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Haridus- ja kultuuriosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Hestia Rindla Juhataja 606 3800 Hestia.Rindla@harku.ee
Reelika Lõhmus Üldharidusspetsialist 609 0492  Reelika.Lohmus@harku.ee
Piret Klooren Alusharidusspetsialist 606 3805 Piret.Klooren@harku.ee
Krista Dreger Kultuuri- ja noorsootööspetsialist 606 3838 Krista.Dreger@harku.ee
Mihkel Kurg Spordi- ja järelevalvespetsialist 606 3807 Mihkel.Kurg@harku.ee
Gerli Vainomaa Sotsiaalpedagoog 605 1118  Gerli.Vainomaa@harku.ee
Merlin Graubner Logopeed 484 5345 Merlin.Graubner@harku.ee
Ametikoht täitmata Logopeed    
Ametikoht täitmata Logopeed    
Ave Mets Psühholoog 604 3092  Ave.Mets@harku.ee
Piret Sommer Psühholoog 604 0214 Piret.Sommer@harku.ee
Ametikoht täitmata Psühholoog    
Ametikoht täitmata Eripedagoog    
Ametikoht täitmata Eripedagoog