Haridus- ja kultuuriosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Haridus- ja kultuuriosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Regina Multram Juhataja 5190 5908 Regina.Multram@harku.ee kõrgharidus, teoloogia ja religioon (magister)
Reelika Lõhmus Üldharidusspetsialist 5911 0818 Reelika.Lohmus@harku.ee kõrgharidus, hariduskorraldus (magister)
Piret Luik Alusharidusspetsialist 5551 0516 Piret.Luik@harku.ee kõrgharidus, pedagoogika ja algõpetuse metoodika (magister)
Gaile Vask

Kultuuri- ja noortevaldkonna spetsialist

5190 8695 gaile.vask@harku.ee kõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja 
Benita Bankier  Järelevalvespetsialist 5886 2842 Benita.Bankier@harku.ee kõrgharidus (avalik haldus)