Muudatuse eesmärk on suurendada lasteaiakohtade pakkumise võimalust. Loodavate moodulrühmadega Alasniidu, Rannamõisa ja Vääna-Jõesuu lasteaedades suudab Harku vald pakkuda 2021. aastal...

Lasteaiakohtade nõudlusest tulenevalt ajakohastatakse Harku valla haridusvaldkonna arengukava

Muudatuse eesmärk on suurendada lasteaiakohtade pakkumise võimalust. Loodavate moodulrühmadega Alasniidu, Rannamõisa ja Vääna-Jõesuu lasteaedades suudab Harku vald pakkuda 2021. aastal...

Sinu CV-d, vabas vormis kokkuvõtet Sinu tugevatest külgedest ja kirjalikku esseed „Haridus- ja kultuuriosakonna roll valdkonna kujundamisel ja vedamisel järgneva 5 aasta jooksul" ootame...

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikohale

Sinu CV-d, vabas vormis kokkuvõtet Sinu tugevatest külgedest ja kirjalikku esseed „Haridus- ja kultuuriosakonna roll valdkonna kujundamisel ja vedamisel järgneva 5 aasta jooksul" ootame hiljemalt...

Vallavalitsus tunnustab õpilasi, kes on väljapaistvalt edukalt esinenud vabariiklikel (kuni 100 eurot) ja rahvusvahelistel (kuni 150 eurot) olümpiaadidel ning konkurssidel ja saavutanud seal...

Tunnustame tublisid õppureid

Vallavalitsus tunnustab õpilasi, kes on väljapaistvalt edukalt esinenud vabariiklikel (kuni 100 eurot) ja rahvusvahelistel (kuni 150 eurot) olümpiaadidel ning konkurssidel ja saavutanud seal...

Vahtra ja Nooruse tänava vahelisele alale ehitatava Tabasalu haridushoonete kompleks on väljast juba peaaegu valmis ja ehitusmehed töötavad nüüd peamiselt siseruumides, mida hakatakse suvel sisustama.

Tabasalu hariduslinnaku ehitus on lõpusirgel

Vahtra ja Nooruse tänava vahelisele alale ehitatava Tabasalu haridushoonete kompleks on väljast juba peaaegu valmis ja ehitusmehed töötavad nüüd peamiselt siseruumides, mida hakatakse suvel sisustama.

Harku vallavolikogu kinnitas möödunud suvel valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024. Heidame pilgu peale ühele neljast prioriteetest valdkonnast, milleks on alusharidus ja hoid Harku vallas.

Sügisel avatakse valla lasteaedade juures kümme uut rühma ligikaudu 160 lapsele

Harku vallavolikogu kinnitas möödunud suvel valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024. Heidame pilgu peale ühele neljast prioriteetest valdkonnast, milleks on alusharidus ja hoid Harku vallas.

Harku valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu on tehtud kohapakkumised kõigile 30. septembri seisuga 3 aastastele Harku valla lastele.

Aeg kinnitada lasteaiakoha pakkumine

Harku valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu on tehtud kohapakkumised kõigile 30. septembri seisuga 3 aastastele Harku valla lastele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös ellu kutsutud „Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi“ lõpetas 36 kohaliku...

Harku valla haridusvaldkonna töötajad lõpetasid edukalt kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös ellu kutsutud „Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi“ lõpetas 36 kohaliku...

2020. aasta sügisel vastu võetud Harku valla haridusvaldkonna arengukava üks tulevikuvaateid on erirühma avamine ühes Harku valla lasteaias.

Harkujärve lasteaeda tuleb erirühm

2020. aasta sügisel vastu võetud Harku valla haridusvaldkonna arengukava üks tulevikuvaateid on erirühma avamine ühes Harku valla lasteaias.

Tabasalu Teelahkme lasteaias toimus emakeelepäeva puhul juba kolmandat korda Harku valla lasteaedade Luulekarussell 2021.

Tabasalu Teelahkme lasteaias tähistati emakeelepäeva luulekarusselliga

Tabasalu Teelahkme lasteaias toimus emakeelepäeva puhul juba kolmandat korda Harku valla lasteaedade Luulekarussell 2021.

Täna avalikustati elukohajärgsed koolid kõigile, kes esitasid taotluse lapse 1. klassi astumiseks Harku vallas 2021/2022 õppeaastal..

Harku valla koolikohad 1. klassi astujatele

Täna avalikustati elukohajärgsed koolid kõigile, kes esitasid taotluse lapse 1. klassi astumiseks Harku vallas 2021/2022 õppeaastal..

Tabasalu ühisgümnaasiumi abiturient ja noortevolikogu esimees Kertu Metsma võtab ligi aasta aega kestnud distantsõppe kokku, tõdedes, et üldiselt talle selline elukorraldus sobib, ent alati ei ole...

Distantsõppest õpilase pilgu läbi: “Vahel on ka tunne, et enam ei jaksa ja tahaks käega lüüa.”

Tabasalu ühisgümnaasiumi abiturient ja noortevolikogu esimees Kertu Metsma võtab ligi aasta aega kestnud distantsõppe kokku, tõdedes, et üldiselt talle selline elukorraldus sobib, ent alati ei ole...

Sügisel avatavasse Tabasalu gümnaasiumisse ehk riigigümnaasiumisse kandideerinud õpilaste vastuvõtul lähtuti kooli hindamiskriteeriumi lävendist.

Selgusid õpilased, kes pääsevad gümnaasiumi 10. klassi

Sügisel avatavasse Tabasalu gümnaasiumisse ehk riigigümnaasiumisse kandideerinud õpilaste vastuvõtul lähtuti kooli hindamiskriteeriumi lävendist.

Otsime meeskonda eestvedajaid, kes töötaksid koos meiega juba nüüd, kevadel, välja valdkonnapõhised õppekavad.

Näe oma tulevikku Tabasalu gümnaasiumis

Otsime meeskonda eestvedajaid, kes töötaksid koos meiega juba nüüd, kevadel, välja valdkonnapõhised õppekavad.

Õppurid saavad välisriiki õpilas- või üliõpilasvahetuse programmide alusel õppima minekuks taotleda stipendiumi.

Taotlusi vahetusaasta toetamiseks saab esitada kuni 1. aprillini

Õppurid saavad välisriiki õpilas- või üliõpilasvahetuse programmide alusel õppima minekuks taotleda stipendiumi.

Harku Vallavalitsus esitab Harku Vallavolikogule eelnõu vabastada lasteaia kohatasust nende laste vanemad, kes alates 11. märtsist kuni 11. aprillini oma lapsi lasteaeda ei vii. Harku Vallavolikogu...

Harku vald peatab lasteaia kohatasu koroonaviiruse tõkestamiseks koju jäetavate laste puhul

Harku Vallavalitsus esitab Harku Vallavolikogule eelnõu vabastada lasteaia kohatasust nende laste vanemad, kes alates 11. märtsist kuni 11. aprillini oma lapsi lasteaeda ei vii. Harku Vallavolikogu...

Haridusliku erivajadustega (HEV) õpilase toetamisel mängib väga suurt rolli vastavalt kohandatud õpikeskkond, tõdeb 5.–8. klassi õppejuht Kristiine Laanisto.

Tabasalu kooli tulevad individuaalse lähenemisega eriklassid

Haridusliku erivajadustega (HEV) õpilase toetamisel mängib väga suurt rolli vastavalt kohandatud õpikeskkond, tõdeb 5.–8. klassi õppejuht Kristiine Laanisto.

Eelmise aasta kevadel anti Muraste Kooli III kooliastme avamiseks taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumi. Tänaseks on Muraste Kooli juhtkond, õpetajad ja hoolekogu jõudnud seisukohale, et...

Merikülas jätkab õppetöö korraldamist 2021/2022. õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasium

Eelmise aasta kevadel anti Muraste Kooli III kooliastme avamiseks taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumi. Tänaseks on Muraste Kooli juhtkond, õpetajad ja hoolekogu jõudnud seisukohale, et...

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini 2021. a Tabasalu Lasteaed Tibutares.

Suvine valverühm on Tibutare Lasteaias

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini 2021. a Tabasalu Lasteaed Tibutares.

Üksikule vabale kohale on võimalus sooviavaldusi esitada kuni 22. veebruarini 2021. Koha saamisest/mitte saamisest teavitatakse Teid hiljemalt 26. veebruariks 2021.

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades (veebruar 2021)

Üksikule vabale kohale on võimalus sooviavaldusi esitada kuni 22. veebruarini 2021. Koha saamisest/mitte saamisest teavitatakse Teid hiljemalt 26. veebruariks 2021.

Kuni 19. veebruarini on õpilastel võimalus registreerida 10. klassi vastuvõtuvestlusele. Lisaks uuele hoonele on ka kooli õppesisu ja kultuur nüüdisaegne ning tulevikku vaatav.

Sügisel avatav Tabasalu gümnaasium lähtub õpilase vajadustest ja soovidest

Kuni 19. veebruarini on õpilastel võimalus registreerida 10. klassi vastuvõtuvestlusele. Lisaks uuele hoonele on ka kooli õppesisu ja kultuur nüüdisaegne ning tulevikku vaatav.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 13