Järelhooldusteenus

 

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused. Järelhooldusteenusel viibiva isiku isiklike kulude katteks tuleb igakuiselt teha kulutusi keskmiselt 240 eurot ühes kuus ja vähemalt 2880 eurot ühes aastas. 
 
Kohaliku omavalitsuse üksus tagab järelhooldusteenuse asendushooldusteenusel viibivale täisealisele noorele, kes jätkab asendushooldusel alustatud õpinguid või pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes. Teenuse osutamise kohustus on kohalikul omavalitsusel kuni õpingute katkestamise või esmase nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui noore 25-aastaseks saamiseni.
 
Kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada järelhooldusteenuse ka kuni 25-aastasele noorele, kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel, olenemata sellest, kas noor õpib või mitte. Iga noore olukorda hindab kohalik omavalitsus koos noorega individuaalselt.
Järelhooldusteenust rahastatakse teenust saava isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest.
 
Õigusaktid
 
Teenuste osas võtta ühendust oma elukohajärgse piirkonna laste heaolu spetsialistiga:

Evelin Raadik - tel. 5841 4341, e-post evelin.raadik@harku.ee

Tööpiirkond - Harku alevik, Laabi küla, Tiskre küla, Vahi küla.

Ivika Kelder - tel. 5912 4800, e-post ivika.kelder@harku.ee

Tööpiirkond - Ilmandu küla, Humala küla, Kütke küla, Naage küla, Rannamõisa küla, Suurupi küla, Sõrve küla, Vaila küla.

Liisa Rüütel - tel. 5853 9202, e-post liisa.ruutel@harku.ee

Tööpiirkond - Adra küla, Kumna küla, Liikva küla, Meriküla küla, Muraste küla, Tutermaa küla (+ KOV täpsusega).

Natalja Grusdam tel. 5558 3442, e-post natalja.grusdam@harku.ee 

Tööpiirkond - Tabasalu alevik.

Talvike Mändla - tel. 5918 2038, e-post talvike.mandla@harku.ee

Tööpiirkond - Harkujärve küla, Türisalu küla, Viti küla,  Vääna küla, Vääna- Jõesuu küla.