Jõulutoetus

Jõulutoetust antakse taotluse alusel:
1. 70- aastasele ja vanemale pensioni saavale isikule;
2. 3 ja enamalapselisele perele;
3. Üksikvanemale;
4. Eestkoste- ja kasuperele;
5. Puudega lapsega perele.

 

Jõulutoetust antakse perele ühekordselt ka juhul, kui esineb samaaegselt mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õiguslikku alust jõulutoetuse andmiseks. Sellisel juhul lähtutakse alusest, mis võimaldab määrata suuremat toetust.

Määrad ja toetuse taotlemise tähtaeg määratakse vallavalitsuse korraldusega igal kalendriaastal.

 

Enne taotluse esitamist palun tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.