Anna oma hääl parimale kaasava eelarve ettepanekule

Viiest tähtaegselt saadetud ettepanekust kaks lähevad rahvahääletusele. Hääletada saab 1.–8. detsembrini.
 
Kõigil vallaelanikel oli 1. septembrist kuni 31. oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2020. aastal kuni 50 000 eurot nii, et sellest oleks kasu võimalikult paljudele vallaelanikele. 13. novembril kogunenud komisjon leidis, et viiest ettepanekust kolm ei kvalifitseeru. Sellised ettepanekud olid peegel liiklusturvalisuse tagamiseks, Rannamõisa kiriku ja Pangapealse tee vahelise kergliiklusteelõigu haljastamine ning Tiskre ja Tiskreoja ringristmiku haljastuslahendus. Nimetatud ettepanekud ei kvalifitseeru, kuna need ei liigitu vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks.
 
Ülejäänud kaks ettepanekut vastasid kaasava eelarve tingimustele, liigituvad investeerimistegevuseks, ei ületa ilmselgelt kaasava eelarve suurust ning on kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas, mistõttu läbisid need komisjoni esmase hindamise.

Sportlikud ideed

Pump-track-spordi- ja mänguväljak Tabasallu on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on kuni 50 000.
 
Teine ettepanek: Vääna-Jõesuu mitmefunktsiooniline spordiväljak on vajalik, teostatav,
 
jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 49 893 eurot. 
 
Kaks ettepanekut – rattapark Tabasallu ja spordiväljak Vääna-Jõesuusse – pannakse rahvahääletusele, mis toimub 1.–8. detsembrini veebiplatvormil www.volis.ee/gvolis. Sel perioodil on kõigil vähemalt 16-aastastel vallaelanikel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas, võimalik anda oma hääl endale meelepärasele ettepanekule. Igal hääletajal on üks hääl.
 
Need, kellel pole arvutis ja/ või infosüsteemis identifitseerimise võimalust, saavad hääle anda Harku vallamajas 3. ja 4. detsembril vahemikus 8.00–16.00 ning 5. detsembril vahemikus 8.00–18.00. Kaasas peab olema isikut tõendav dokument.
 
Enim hääli kogunud ettepanek saab kaasava eelarve rahastuse ja Harku vallavalitsus korraldab selle elluviimise 2020. aastal.
 
Rahvahääletusel osalevad ideed

Vääna-Jõesuu mitmefunktsiooniline spordiväljak

Kunstmurukattega puidust mitmefunktsiooniline spordiväljak pakub elanikele paremaid ja mitmekesisemaid võimalusi välitingimustes sportimiseks ning toetab ka kooli võimalusi laste kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel. Kavandatud 16 × 34 m suurune multispordiväljak võimaldab mängida tennist, maahokit, võrkpalli, jalgpalli ja ka rahvatantsijatel jalga keerutada.

Pump-track-spordi- ja mänguväljak Tabasalus

Idee on rajada Tabasallu asfaltkattega väiksemat sorti sportlikult vaba aja veetmiseks sobiv pump track ehk rattapark. See hõlmab nii mängu- kui ka spordiväljakut. Rada sobib kasutamiseks nii väikelastele kui ka seenioritele ning seda olenemata nende oskustasemest. Rada koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on võimalik "pumbata" kiirust tavalise ratta, tõukeratta, rulluiskude ja rulaga. Pump track'e on võimalik disainida väga erinevalt ja lõpptulemusi on miljoneid, seisab ettepaneku selgituses. Planeerimisel võetakse arvesse ümbritsevat keskkonda ja potentsiaalsete kasutajate profiili. Sel aastal rajati Eesti suurim pump track Viljandisse ja uus rada avati oktoobris Kundas.
 
Anna oma hääl: www.volis.ee/gvolis
 
 
HARKU VALLAVALITSUS