Kaasake end Harku valla heaollu

Harku valla kaasava eelarve raames ootab vallavalitsus alates 1. septembrist elanike ettepanekuid kuni 50 000 eurot maksva projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüve ning oleks kõigile kasutatav. 
 
Välja pakutud objekt peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Varasematel aastatel on ettepanekuid laekunud nii spordiväljakute, loodus- ja õpperadade, jõu- ja mängulinnakute ehitamiseks kui ka jalgrattaparklate ja matkaradade rajamiseks. 
 
Kaasava eelarve hääletamise tulemusena väljavalitav võidutöö realiseeritakse 2021. aasta jooksul.
 
Elanike ettepanekul on kaasava eelarve raames valminud järgmised objektid:
 • 2020. aastal ehitati Vahur Vatteri ettepanekul Vääna-Jõesuu kooli staadionile mitmefunktsioonilise spordiväljak;
 • 2019. aastal rajati Kristina Nurmetalu ettepanekul Vääna-Jõesuu randa jõu- ja mängulinn;
 • 2018. aastal ehitati Urmas Ambrose ettepanekul betoonistbussiootepaviljonid.
Esita oma ettepanek: www.volis.ee/gvolis
 

Harku valla kaasava eelarve meelespea

 • 2021. aasta kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada Harku valla iseteeninduskeskkonna kaudu perioodil 1. september kuni 31. oktoober 2020.
 • Ettepanekuid, millele tuleb lisada esialgne ideekavand ja hinnapakkumine, saavad esitada kõik Harku valla elanikud, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas.
 • Realiseeritav objekt peab asuma Harku vallas, kuhu on ligipääs kõikidel vallaelanikel, olema avalikult kasutatav ja pakkuma avalikku hüve ning peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, millest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Kaasava eelarve suurus Harku valla eelarves on kuni 50 000 eurot, mille raames realiseeritakse üks väljavalitud objekt.
 • Esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul pärast ettepanekute esitamise tähtaega vallavalitsuse moodustatud komisjon, valides välja kuni kümme ettepanekut.
 • Komisjoni välja valitud ettepanekute seast saavad võitja väljavalimisel osaleda salajase rahvahääletuse kaudu vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald.
 • Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS, kus hääletaja identifitseerib ennast isikutunnistuse või mobiil-ID-ga.
 • Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamisperiood on vähemalt seitse päeva.
 • Ellu viiakse enim hääli saanud ettepanek.
 
HARKU VALLAVALITSUS