3.09.18

Kandi- või külapõhine arengukava on kogukonna kokkulepe piirkonna peamistest arengusuundadest ja -eesmärkidest. „Harku valla kandi- ja külapõhiste arengukavade koostamise soovitused"  on juhend lähtumiseks uute arengukavade koostamisel ning olemasolevate täiendamisel. Dokument ei reguleeri kodanikuühenduste õigusi või kohustusi arengu kavandamisel. Pigem on tegu metoodiliste soovitustega, et ühtlustada Harku vallas arengu kavandamise dokumente. Ühtne ülesehitus arendusdokumentide vormistamisel hõlbustab küla- ja kandi arengukavade kasutamist valla arengu kavandamisel ning arengukavade perioodiline täiendamine loob aluse järjepidevale ja plaanipärasele arengule.

 

 

Olemasolevad küla- ja kandiarengukavad:

 

Toimetaja: LIINA RÜÜTEL