Kandipõhised arengukavad

 

 

Kandi- või külapõhine arengukava on kogukonna kokkulepe piirkonna peamistest arengusuundadest ja -eesmärkidest. „Harku valla kandi- ja külapõhiste arengukavade koostamise soovitused"  on juhend lähtumiseks uute arengukavade koostamisel ning olemasolevate täiendamisel. Dokument ei reguleeri kodanikuühenduste õigusi või kohustusi arengu kavandamisel.

 

Pigem on tegu metoodiliste soovitustega, et ühtlustada Harku vallas arengu kavandamise dokumente. Ühtne ülesehitus arendusdokumentide vormistamisel hõlbustab küla- ja kandi arengukavade kasutamist valla arengu kavandamisel ning arengukavade perioodiline täiendamine loob aluse järjepidevale ja plaanipärasele arengule.

 

 

Harku valla kandi- ja külapõhiste arengukavade koostamise soovitused

 

 

 

Olemasolevad küla- ja kandiarengukavad
 

 

Muraste küla arengukava 2010-2018  

Suurupi küla arengukava 2010-2018 

Tabasalu-Rannamõisa arengukava 2006-2016 

Tutermaa kandi arengukava 2010-2015 

Vääna kandi külade arengukava 2009-2014 

Adra küla arengukava 2013-2018 

Vääna-Jõesuu kandi arengukava 2010-2015 

Meriküla Seltsi arengukava