Koduse lapse toetus

 

Toetust antakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale järgmiste tingimuste esinemisel:
1) lapse, kelle jaoks toetust taotletakse ja tema ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul;
2) laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja ja lapse eest ei maksta lapsehoiutoetust.

 

Õigus toetust taotleda on alates lapse 1,5-aastaseks saamisest kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Juhul kui laps saab 3- aastaseks õppeaasta sees, makstakse toetust õppeaasta lõpuni.

Toetuse andmise otsustab osakond taotluse esitamisele järgnevast kuust, toetuse suurus 400 eurot.

Toetus makstakse otse toetuseks õigustatud isiku arveldusarvele kord kuus.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Hüvitise määramine või mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.