Koolikoha taotlemine 2.-12. klassis

Vabade õppekohtade komplekteerimine 2.-9. klassi:

Alus „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"

  1. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja täidab ja esitab ARNO e-keskkonnas põhikooli vastuvõtu taotluse kooli, kuhu soovitakse kohta taotleda;
  2. Taotlusele lisatakse sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
  3. Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal täiendada taotlust.
  4. Kooli esindaja kinnitab taotluse vaba õppekoha olemasolul.

 

Vastuvõtt Tabasalu Gümnaasiumisse:

 

Info kooli sisseastumise kohta kooli kodulehel.

Lisainfot saab: Jüri Käosaar jyri.kaosaar@tbg.edu.ee või 56 56 2063

 

Koolide vaheajad:

 

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.
 

Alus: 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad"