Koolikoha taotlemine 2.-12. klassis

Vabade õppekohtade komplekteerimine 2.-9. klassi:

Alus „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"

  1. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja täidab ja esitab ARNO e-keskkonnas põhikooli vastuvõtu taotluse kooli, kuhu soovitakse kohta taotleda;
  2. Taotlusele lisatakse sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
  3. Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal täiendada taotlust.
  4. Kooli esindaja kinnitab taotluse vaba õppekoha olemasolul.

Vabade õppekohtade komplekteerimine 10.-12. klassi:

  1. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja täidab ja esitab ARNO e-keskkonnas Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtu taotluse;
  2. Taotlusele lisatakse sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
  3. Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal täiendada taotlust;
  4. kool korraldab sisseastumiskatsed ning avalikustab sissesaanute nimekirja oma kodulehel;

         Ilma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-II trimestri või I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head. ARNO keskkonnas registreerima peavad ka teste mittesooritavad õpilased.

         Vastuvõtutestidega gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad vastuvõtutestid eesti keeles (etteütlus), matemaatikas ja inglise keeles ning osalevad vestluses õppejuhiga.

  1. Kooli esindaja kinnitab taotluse vaba õppekoha olemasolul.

Vastuvõtt Tabasalu Gümnaasiumisse:

 

Vestlused 10. klassi astujatega toimuvad 22. veebruar - 5. märts 2021.

Lisainfot saab: Jüri Käosaar jyri.kaosaar@tbg.edu.ee või 56 56 2063

 

Koolide vaheajad:

 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28. veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.