Koolikoha taotlemine 2.-12. klassis

Vabade õppekohtade komplekteerimine 2.-9. klassi:

Alus „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"

  1. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja täidab ja esitab ARNO e-keskkonnas põhikooli vastuvõtu taotluse kooli, kuhu soovitakse kohta taotleda;
  2. Taotlusele lisatakse sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
  3. Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal täiendada taotlust.
  4. Kooli esindaja kinnitab taotluse vaba õppekoha olemasolul.

 

Vastuvõtt 7. klassi:

Harku vallas on elukohajärgne kool, kus toimub õpe 7.-9. klassis, Tabasalu Kool. Õppetööd viiakse läbi Tabasalu Kooli Tabasalu õppehoones ja Tabasalu Kooli Meriküla õppehoones.

 

Elukohajärgse kooli õppehoone määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähetusest koolile ja sama pere teiste laste õppimine samas koolis ning võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.

 

Koolikoha taotlemiseks järgmiseks õppeaastaks Tabasalu Kooli saab  esitada taotluse ARNO e-keskkonnas kuni õppeaasta 1. aprillini. Alates 1. aprillist esitatud taotluste puhul lähtutakse õppehoone määramisel kooli õppehoonetes olevatest vabadest kohtadest.

 

Kool teavitab ARNO e-keskkonna kaudu määratud elukohajärgse kooli õppehoonest hiljemalt juunikuus.

 

Vastuvõtt Tabasalu Gümnaasiumisse:

 

Info kooli sisseastumise kohta kooli kodulehel.

Lisainfot saab: Jüri Käosaar jyri.kaosaar@tbg.edu.ee või 56 56 2063

 

Koolide vaheajad:

 

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022 a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.
 

Alus: 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad"