Koolikoha taotlemine 2.-12. klassis

Vabade õppekohtade komplekteerimine 2.-9. klassi:

Alus „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"

  1. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja täidab ja esitab ARNO e-keskkonnas põhikooli vastuvõtu taotluse kooli, kuhu soovitakse kohta taotleda;
  2. Taotlusele lisatakse sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
  3. Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal täiendada taotlust.
  4. Kooli esindaja kinnitab taotluse vaba õppekoha olemasolul.

Vabade õppekohtade komplekteerimine 10.-12. klassi:

  1. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja täidab ja esitab ARNO e-keskkonnas Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtu taotluse;
  2. Taotlusele lisatakse sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
  3. Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal täiendada taotlust;
  4. kool korraldab sisseastumiskatsed ning avalikustab sissesaanute nimekirja oma kodulehel;

         Ilma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-II trimestri või I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head. ARNO keskkonnas registreerima peavad ka teste mittesooritavad õpilased.

         Vastuvõtutestidega gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad vastuvõtutestid eesti keeles (etteütlus), matemaatikas ja inglise keeles ning osalevad vestluses õppejuhiga.

  1. Kooli esindaja kinnitab taotluse vaba õppekoha olemasolul.

 

Koolide vaheajad:

 

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.