Koolitoetus peredele, kus õpib vähemalt üks laps

Koolitoetust antakse koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks vähekindlustatud üksikvanemale, kui üldhariduskoolis või kutseõppeasutuse tasemeõppes õpib vähemalt üks laps.

Toetus määratakse osakonna poolt ja antakse üks kord aastas.

Koolitoetuse suurus on 100 eurot.

 

Toetust antakse üks kord aastas. Taotlust saab esitada alates 15. augustust kuni 30. novembrini.

 

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 606 3802.