Varaseimad teated Kumna mõisast pärinevad 17. sajandist. 1740. aastal valmis mõisa vanem peahoone, mida muudeti 19. sajandi II poolel ulatuslikult. 1913. aastal ehitati vana mõisahoone kõrvale uus, neoklassitsistlik  suvemõis. Mõisa kõrvalhooned on peamiselt ehitatud 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. 2002-2003. aastatel renoveeriti Ranna sovhoosi ajal olnud lauda- ja garaažihoone ning sellest majast sai kultuuriasutus, mis pakub seltsielu kogu piirkonna elanikkonnale.   

Kumna kultuuriait on Harku Vallavalitsuse hallatav asutus. Maja esiukse juures on olemas spetsiaalne kaldtee ratastoolis külastaja jaoks.  Majas sees ei ole treppe, seega on mugav  liikuda ka kõigil eakatel. Majas on invatualett. Maja ees on parkla. 

Kultuuriaida põhiülesanne on paikkondliku kultuuri- ja huvitegevuse edendamine, koordineerimine ning korraldamine. Elanikele vaba- ja piiramatu juurdepääsu tagamine informatsioonile, teadmistele, elukestva õppimise toetamisel. Tingimuste loomine noortele tegevusteks, mis võimaldavad neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeharidust ja tööd. Toetada noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatust, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.

Tere tulemas Kumnasse!

 

Kontaktid:

Kivikirsi tee 1, Kumna

Telefon: 671 7357
Mobiiltelefon: 5553 8009
Kultuuriaida juhataja: Kaja Rasmann
E-post: kumnakultuuriait@harku.ee

T-R 12.30-19.00
E 12.30-17.00

Sotsiaalmeedias

 

Kumna kultuuriaida dokumendid:

Põhimäärus
Kodukord
Arengukava