Laagritoetus

 

Laagritoetust antakse vähekindlustatud lapsega (lastega) perele üks kord aastas lapse kohta.

Toetus määratakse osakonna poolt kuni 50% ulatuses laagrivahetuse maksumusest.

Toetust määratakse ja makstakse ainult ühe laagrivahetuse eest kalendriaastas.

Taotlusele tuleb juurde lisada hüvitamisele kuuluva kulu suurust tõendav dokument.

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Taotlust saab esitada

  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus (pdf - pere tulust sõltuva toetuse taotlus) e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus (pdf - pere tulust sõltuva toetuse taotlus) posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Hüvitise määramine või mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.