Lapsehoiuteenus

 

Teenus on  mõeldud 1,5 kuni 3 aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist (18-aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18-aastaseks sai). 
 
Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab vallavalitsuse lastekaitsespetsialist teenuse vajadust igal lapsel eraldi. Lastekaitse spetsialist nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja teenuse saajaga koostöös. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.
Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb lapsevanemal leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused, sh periood ja hind, kokku leppida. Kui lapsevanem ei ole lapsehoiuteenusega kokku puutunud, peaks sotsiaaltöötaja teda vajaduse korral sobiva teenusepakkuja leidmisel abistama. Seejärel esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.
 
Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse 10 päeva jooksul. Positiivse otsuse korral sõlmitakse lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja, kohaliku omavalitsuse ja lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks haldusleping. Eitav otsus tehakse juhul, kui taotleja ei vasta seaduses nimetatud hüvitise saamise kriteeriumitele. Teenust rahastatakse vallaeelarvest, riigieelarvest eraldatud vahenditest ja isiku enda osalusega.
 
 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda järgmiste määrustega:
 
Lisaküsimuste korral pöörduda oma elukohajärgse piirkonna laste heaolu spetsialisti poole:

Evelin Raadik - tel. 5841 4341, e-post evelin.raadik@harku.ee

Tööpiirkond - Harku alevik, Laabi küla, Tiskre küla, Vahi küla.

Ivika Kelder - tel. 5912 4800, e-post ivika.kelder@harku.ee

Tööpiirkond - Ilmandu küla, Humala küla, Kütke küla, Naage küla, Rannamõisa küla, Suurupi küla, Sõrve küla, Vaila küla.

Liisa Rüütel - tel. 5853 9202, e-post liisa.ruutel@harku.ee

Tööpiirkond - Adra küla, Kumna küla, Liikva küla, Meriküla küla, Muraste küla, Tutermaa küla (+ KOV täpsusega).

Natalja Grusdam tel. 5558 3442, e-post natalja.grusdam@harku.ee 

Tööpiirkond - Tabasalu alevik.

Talvike Mändla - tel. 5918 2038, e-post talvike.mandla@harku.ee

Tööpiirkond - Harkujärve küla, Türisalu küla, Viti küla,  Vääna küla, Vääna- Jõesuu küla.