HARKU VALLA LAULULAPS 2023

 

AEG, KOHT. Laulukonkursi kontsert toimub pühapäeval, 23. aprillil 2023 algusega kell 11 kooli aulas (aadressil Kooli 9, Tabasalu).

 

Harku Valla Laululaps kontsert toimub vanusegruppide kaupa ja kõiki lauljaid tänatakse peale oma vanusgrupi laulmise lõpetamist. Žürii otsused teatatakse juhendajatele kontserdijärgsel päeval e-mailiga. Osaleva lapse elukoht peab olema rahvastikuregistri alusel Harku vald.

 

REGISTREERIMINE toimub kuni 16. aprillini 2023. a.

 

Registreerimisankeet on kättesaadav https://forms.office.com/e/dWPcdPfgRw .

 

Kontserdi ja lavaproovide ajakava saadetakse lauluõpetajatele vähemalt 2 päeva enne kontserti.

Registreerimise info: Riina Rüütelmaa, e-post: riina.ryytelmaa@gmail.com.

 

REPERTUAAR. Ette tuleb valmistada üks laul, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid. Laulja vanust arvutatakse seisuga 05.05.2023. a.

 

HARKU VALLA LAULULAPS 2023 VANUSERÜHMAD

3–4aastased

5–6aastased

7–9aastased

10–12aastased

13–15aastased

16–18aastased (19, kui õpib veel koolis)

 

 

SAADE. Lauljaid vanuses 3-9 aastat võib saata klaveril või mõnel teisel instrumendil, samuti võib kasutada fonogrammi. Lauljad vanuses 10-18 (19) aastat esitavad laulu koos professionaalse saateansambliga (klahvpill, bass, trummid). Ansambli saate võib asendada juhul, kui laulu stiil seda nõuab. Igas vanuserühmas on lubatud taustalauljad. Ansambli saatel esitamisele tulevate laulude noodid palume vormistada korrektselt ja toimetada kolmes eksemplaris hiljemalt 17. aprilliks 2023 Mai Ainsalu kätte (ainsalu@gmail.com, tel 56357899).

 

PROOVID. Igal lapsel on kontserdipäeval võimalus laval proovi teha 1 minut selleks etteantud ajal. Proovid saateansambliga toimuvad korraldaja poolsel kokkuleppel pärast registreerimise aja lõppu.

 

Proovide info: Mai Ainsalu, e-post ainsalu@gmail.com, tel 56357899.

 

ŽÜRII. Lauljaid hindab 3-liikmeline professionaalne žürii.

 

Hindamisele lähevad:

  • musikaalsus
  • selge diktsioon
  • elementaarne laulutehnika
  • individuaalsed hääle omadused
  • terviklik interpretatsioon

 

Žürii valib välja parimad esinejad:

  • 3 tüdrukut/neidu igast vanuserühmast eraldi
  • 3 tublit poissi/noormeest igast vanuserühmast eraldi
  • 3 lauljat igast etteantud vanuserühmast (kokku 18 lauljat)

 

Kolm žürii väljavalitud lauljat igast vanuserühmast (kokku 18 lauljat) esindavad Harku valda „Harjumaa Laululaps 2023" lauluvõistlusel, mis toimub 5.–6. mai Aruküla rahvamajas. Lauluõpetaja registreerib võitja ise hiljemalt 25. aprill kell 22.00 (Harku valla erikokkulepe Harjumaa lauluvõistluse korraldajaga) meiliaadressil  garina@kultuuriselts.eu.

 

Maakondlikule võistlusele pääsevad ainult „Harku valla laululaps 2023" žürii väljavalitud lauljad. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

 

Üritust jäädvustab fotograaf!

 

LAULMISENI!