Mittetulundusühingud

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Nõustamine TASUTA ja tegutsetakse järgnevates valdkondades:

·         Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine;

·         Arendusprojektid ja äriplaanid;

·         Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta;

·         Noorte ettevõtlikkuse edendamine;

·         Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel;

·         Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina;

·         Osalus ümarlaudades;

·         Koolituste ja infopäevade korraldamine.

Kontakt:

Tel: 656 6641, 656 6522

E-post: info@heak.ee 

www.heak.ee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Harku vallas tegutsevad mittetulundusühingud:
 
MTÜ Harku Valla Aiaselts
Kontaktisik: Maire Tilkson
Telefon: 5302 7600

Koduleht www.aiaselts.ee

Aiaseltsi tegevus on suunatud aiakultuuri edendamisele ja propageerimisele Harku vallas.
 
MTÜ Studio Viridis Loodusharidus
Kontaktisik: Val Rajasaar
Postiaadress: Muraste Looduskool, Harku vald, 76905, Harju maakond
Telefon: 53 401 033, 515 8379 
 
Arengukeskus Geneca MTÜ
Kontaktisik: Marge Ensling
Postiaadress: Merekindluse 1-2, Muraste/Meriküla, Harku vald, Harjumaa 76905
Telefon: 517 2627; 517 2627      
Ühingu tegevus on suunatud inimeste nõustamisele, juhendamisele ja koolitamisele; täiend- ja ümberõppe korraldamisele ning läbiviimisele. Lisaks kirjastustegevus ning toitlustusteenuse pakkumine.
 
Harku Valla Ajaloo Sõprade Selts MTÜ (HVASS)
Kontaktisik: Terje Urbanik
Postiaadress: Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa 76903.
Telefon: 511 6795; 511 6795      
Erinevate valdkondade ja põlvkondade esindajate kaasamine koduloo uuringutele. Ajaloolise Harku valla ajaloopärandi uurimine, säilitamine ja tutvustamine.
 
Harku Valla Lastekaitse Ühing MTÜ
Kontaktisik: Helve Keel
Postiaadress: Ranna tee 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901
Telefon: 600 3868; 600 3868      
Kodulehekülg: www.harkulaps.ee
 
Lipkond Okaskannel (Eesti Skautide Ühing)
Monika Iskül
Skaudikoondused ja –üritused Vääna Külakojas
 
Tabasalu Kultuuriselts MTÜ
Kontaktisik: Kalev Konsa
Postiaadress: Kooli 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901
Telefon: 607 6180; 607 6180      
Korraldab muusika- ja kultuuriüritusi, suurimaks neist suvine muusikafestival Tabasalu JazzFest. Seltsi kuuluvad ka Tabasalu kammerkoor, puhkpilliorkester ja memmede rahvatantsurühm. 
 
Tantsuselts As-Sa MTÜ
Kontaktisik: Astrid Väizene
Postiaadress: Vahtra põik 1 Tabasalu alevik, Harku vald Harjumaa 76901
Telefon: 504 0565
E-post: avaizene@gmail.com
Tantsuselts As-Sa MTÜ tegeleb rahvakultuuri edendamisega. Seltsi kuuluvad naisrahvatantsurühm Harku Harakad ja segarahvatantsurühm Tammed ja Toomed.
 
 
Tondisalu Lipkond MTÜ
Kontaktisik: Madis Rahumägi
Postiaadress: Põrgupõhja tee 12, Vaila küla, Harku vald, Harjumaa 76903
Telefon:    
Eesmärk skautluse propageerimine ja noortele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine.
 
Vääna Jahiselts MTÜ
Kontaktisik: Hillar Kukk
Address: Külakoja tee 4, 76903 Vääna küla, Harjumaa 
Tel: 506 5671
 
Vääna Veenused MTÜ
Kontaktisik: Tiiu Tuisk
Postiaadress: Külakoja tee 2, Vääna, Harku vald, Harjumaa 76903
Telefon: 510 3423; 510 3423      
 
Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ
Kontaktisik: Margus Vetsa
Postiaadress: Vääna küla, Harku vald, Harjumaa 76903
Telefon: 506 6100; 506 6100      
Ühing osutab abi erakorraliste tule- ja loodusõnnetuste korral ning teeb ennetus- ja teavitustööd. 
 
Tabasalu Looduspark MTÜ
Kontaktisik: Kaido Taberland
Postiaadress: Ranna tee 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901
Telefon: 511 4864; 511 4864      
Kodulehekülg: www.tabasalulooduspark.ee
 
Tabasalu Lions Klubi MTÜ
Kontaktisik: Agne Aija
Postiaadress: Ranna tee 2, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901
Telefon: 5656 5655; 5656 5655      
Tabasalu Lions Klubi kuulub Rahvusvaheliste Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonda ning meie eesmärgiks on ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkide saavutamisel.
 
Tabasalu Patriootide Ühendus MTÜ
Kontaktisik: Martin Talts
Postiaadress: Kooli 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901
Telefon: 501 7992; 501 7992      
E-post: martin@kmt.ee
Ühendus toetab piirkonna haridus- ja kultuurielu ning edendab vilistlastegevust. Korraldab traditsioonilisi suurüritusi Tabasalu Talvepäev ja kevadine Rattaretk, premeerib rahaliselt parimaid Tabasalu Ühisgümnaasiumi lõpetajaid.
 

MTÜ Tervendavad Aiad
Kontaktisik: Õnne Einer
Postiaadress: Juku põik 6-8, Rannamõisa, Harku vald, Harjumaa 76906
Telefon: 503 7504
E-post: tervaiad@gmail.com 
MTÜ eesmärgiks on erinevate aiandus- ja loodusalaste ürituste korraldamisega kaasa aidata tervist toetava elukeskkonna kujundamisele ning loodustsäästvate ja tervist toetavate eluviiside propageerimisele.
Kodulehekülg: www.tervendavadaiad.ee

 

MTÜ Tabasalu Käsitöökamber

Kontaktisik: Kaie Teder

Postiaadress/asukoht: Sarapuu 12, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harju maakond

Telefon: 515 7233, 607 6602

E-post: kaie@effie.ee

Facebook: Tabasalu Käsitöökamber

Käsitöökamber korraldab täiskasvanutele õpitubasid ja rendib ruume (v.a kolmapäeviti) ka teistele soovijatele õpitegevuseks ning kursuste korraldamiseks.