Õigusaktid

23.04.19

Harku valla õigusaktide andmebaas asub Harku Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistis

 

Andmebaas sisaldab Harku valla õigusakte alates valla moodustamisest 1991. aastal. Kasutajad saavad vaadata ja otsida aktide kehtivaid või viimati kehtinud tekste.

 

Õigusaktide leidmiseks on võimalik kasutada sirvimist õigusharude järgi, sirvimist vastuvõtja ja akti liigi järgi ning otsingut õigusakti tunnuste alusel.

 

Õigusakti on võimalik otsida järgmiste tunnuste alusel:

  • pealkirja sõna;
  • tekstis sisalduv sõna;
  • vastuvõtja;
  • liik;
  • number;
  • vastuvõtmise aeg;
  • jõustumise aeg;
  • kehtetuks tunnistamise aeg;
  • käsitletav teema (õigusharu).

 

Otsingu tulemusena kuvatakse õigusaktide nimekiri, mis on vaikimisi sorteeritud vastuvõtmise kuupäevade kahanevasse järjekorda, kõige värskemad aktid kõige ees. Akti nimetusel klõpsamine avab lehekülje akti andmetega.

 
Vallavolikogu otsustele ja määrustele ning vallavalitsuse määrustele on koostatud terviktekstid, see tähendab, et nendes tehtud muudatused on teksti sisse viidud.
 
Alates 1. jaanuarist 2009 vastu võetud õigusaktid on kasutatavad teksti kujul. Varasematest õigusaktidest on tekstid vallavalitsuse määrustel ja vallavolikogu määrustel ja otsustel. Varasemad vallavalitsuse korraldused ja valitsuse ja volikogu istungite protokollid on kättesaadavad PDF vormigus digikoopiatena, mis avanevad akti pealkirja all olevale lingile klõpsates.
 
Õigusaktid, mis sisaldavad isikuandmeid, on kättesaadavad kinnikaetud kujul, see tähendab, et õigusaktis (või selle digikoopial) on isikuandmed kinni kaetud. Üksikutel juhtudel võib esineda katmisvigu, see tähendab, et inimliku eksituse tõttu võib olla mõnes aktis jäänud andmeid katmata. Sellise akti leidmisel palume kindlasti anda koheselt tagasisidet, et saaksime vea parandada.
 
Andmebaasi omanik on Harku vald. 
 
Autoriõigus andmebaasi kõikide osade osas kuulub Harku vallale.
 
Õigusaktide andmebaasis sisalduvad materjalid on mitteametlikud ja nende kasutamine on piiratud autoriõiguse seaduses sätestatuga.
 
Täiendavat informatsiooni Harku vallavolikogu õigusaktide osas saab volikogu kantselei juhatajalt telefonil 606 3835.