Puudega lapse laagritoetus

Puudega lapsele makstakse laagritoetust kuni 50% ulatuses laagrivahetuse maksumusest. Toetus määratakse ja seda makstakse ühe laagrivahetuse eest lapse kohta kalendriaastas.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.