1. jaanuarist uued võimalused e-rahvastikuregistris www.rahvastikuregister.ee:
– tutvuda saab enda rahvastikuregistris olevate andmetega;
– tellida rahvastikuregistri väljavõtet;
– esitada abiellumisavaldust.

 

2023. aastal muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord ja mõned väljavõtted muutuvad tasuliseks: 


1. Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonna KOV (Tallinna Perekonnaseisuamet) ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis. Harku Vallavalitsus rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta. 


2. Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest omavalitsusest või riigilõivu eest maakonna KOV-ist (Tallinna Perekonnaseisuamet). Harku Vallvalitsus teise kohaliku omavalitsuse elanikule elukoha andmeid ei väljasta. 


3. Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest kohalikust omavalitsusest või e-rahvastikuregistrist. Maakondlik omavalitsus (Tallinna Perekonnaseisuamet) väljastab teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Harku Vallavalitsus teises omavalitsuses asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.