28.02.18

Harku valla territooriumil purgimisteenust osutavad ettevõtted (veebruar 2018):

OÜ Keila Eritehnika - keilaeritehnika@gmail.com; 5155 980

HardiTrans OÜ - info.harditrans@gmail.com; 5307 6766

OÜ Geotrans - geotrans@hot.ee; 5346 8430

AS Sagro -  info@sagro.ee; 6796 860

OÜ Norringsen - info@norringsen.ee; 5662 1300

OÜ Toruabi - tiit@vjh.ee; 5035799

Fekalist OÜ - mildestar@hot.ee; 5625 6258

OÜ Multivara Transport - info@multivara.ee; 5663 3900

OÜ Ruut Trants - info@ruuttrants.ee, 5293 356

Survepesu OÜ -survepesu@survepesu.ee; 5242 424

OÜ Strantum - strantum@strantum.ee; 6 026 480

Ragn-Sells AS -  info@ragnsells.ee; 5063 281

Sergei Ojamäe - sergei.ojamae@gmail.com, 56488332

Trans-Toomapojad OÜ - info@fekaalivedu.com; 5093659

 

Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Reovee puhastamine hajaasustusalal - digitaalne raamat

Toimetaja: AULE SAGEN