"Ühiskondliku sidususe loomisesse annab oma osa ka kodanikuühiskond, võimaldades inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, ühistegevuseks. Kodanikuühenduste – mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste ning mitteformaalsete ühenduste, võrgustike ja seltsingute tegevus kindlustavad, et suur osa elanikest võtab osa demokraatlikest protsessidest ning on kaasatud otsuste langetamisse ja elukeskkonna kujundamisse."  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamise ettepanek.                                                                

 

Harku Vallavalitsuse poolset kodanikeühiskonna koordieneerimist viib läbi arendusspetsialist Marko Veermets, e-post marko.veermets@harku.ee, tel 6003 850.

           

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

 

Nõustamine TASUTA !

Kodulehekülg: https://www.heak.ee/kodanikuuhendusele/

 

Külli Vollmer

E-post: kylli@heak.ee

Tel: 656 6522, 511 4027

 

Ege Kirik

E-post: ege@heak.ee

Tel: 656 6522, 5698 0804

 

 Anna Heinsoo (venekeelsed ühingud)

E-post: anna@heak.ee

Tel: 656 6522

 

Harku valla kodanikeühenduste meililist on kodanikeyhendused@harku.ee

Kodanikeühenduste meililistiga liitumiseks kirjuta sooviavaldus marko.veermets@harku.ee