26.02.21

 

"Ühiskondliku sidususe loomisesse annab oma osa ka kodanikuühiskond, võimaldades inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, ühistegevuseks. Kodanikuühenduste – mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste ning mitteformaalsete ühenduste, võrgustike ja seltsingute tegevus kindlustavad, et suur osa elanikest võtab osa demokraatlikest protsessidest ning on kaasatud otsuste langetamisse ja elukeskkonna kujundamisse."  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamise ettepanek.                                                                

 

Harku Vallavalitsuse poolset kodanikeühiskonna koordieneerimist viib läbi arendusspetsialist

            Marko Veermets

e-post  marko.veermets@harku.ee

tel        6003850

           

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

 

Nõustamine TASUTA !

Kodulehekülg: https://www.heak.ee/kodanikuuhendusele/

 

            Külli Vollmer

e-post  kylli@heak.ee

tel        tel 656 6522, 511 4027

 

            Ege Kirik

e-post  ege@heak.ee

tel        tel 656 6522, 5698 0804

 

            Anna Heinsoo (venekeelsed ühingud)

e-post  anna@heak.ee

tel        tel 656 6522

 

Harku valla kodanikeühenduste meililist on kodanikeyhendused@harku.ee

Kodanikeühenduste meililistiga liitumiseks kirjuta sooviavaldus marko.veermets@harku.ee

Toimetaja: MARKO VEERMETS