Harku ja Tabasalu alevike soojusmajanduse arengukavad

Harku valla Harku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2030 on kehtestatud Harku Vallavolikogu 31. märts 2016 määrusega nr 12.
 

Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 on kehtestatud Harku Vallavolikogu 30. märts 2017 määrusega nr 12.
 

Soojusmajanduse arengukavade koostamist toetati "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Energiatõhusus" meetme "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" raames läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.