Toetused ja taotluste vormid

Harku valla eelarvest makstavad toetused

I PERE TULUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

-       sünnitoetus;

-       lapsehoiuteenuse toetus;

-       esmakordselt koolimineva lapse toetus;

-       ujumisteenuse toetus;

-       eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus;

-       puudega lapse transporditoetus;

-       puudega lapse hooldaja toetus;

-       puudega isiku koolitustoetus;

-       puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus;

-       tugiisikuteenuse toetus;

-       puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus;

-       ravi-ja rehabilitatsioonitoetus;

-       küttetoetus;

-       ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus;

-       ühekordne toetus;

-       tähtpäevatoetus;

-       matusetoetus;

-       jõulutoetus.

 

 

II PERE TULUST SÕLTUVAD TOETUSED

-       toidutoetus;

-       koolitoetus;

-       paljulapselise pere toetus;

-       nägemise parandamise toetus;

-       laagritoetus ;

-       hooldekodu teenuse toetus.

 

                   

 

Korrad