Toetused ja taotluste vormid

Harku valla eelarvest makstavad toetused

I PERE TULUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

 • sünnitoetus;
 • lapsehoiuteenuse toetus;
 • esmakordselt koolimineva lapse toetus;
 • ujumisteenuse toetus;
 • eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus;
 • puudega lapse transporditoetus;
 • puudega lapse hooldaja toetus;
 • puudega isiku koolitustoetus;
 • puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus;
 • tugiisikuteenuse toetus;
 • puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus;
 • ravi-ja rehabilitatsioonitoetus;
 • küttetoetus;
 • ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus;
 • ühekordne toetus;
 • tähtpäevatoetus;
 • matusetoetus;
 • jõulutoetus.

 

 

II PERE TULUST SÕLTUVAD TOETUSED

 • toidutoetus;
 • koolitoetus;
 • paljulapselise pere toetus;
 • nägemise parandamise toetus;
 • laagritoetus;
 • hooldekodu teenuse toetus.

 

                   

 

Korrad