Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Tiia Spitsõn Juhataja 5332 7907 Tiia.Spitson@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö/õigusteadus
Evelin Raadik Laste heaolu spetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Ivika Kelder

Laste heaolu spetsialist

5912 4800 Ivika.Kelder@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Liisa Rüütel Laste heaolu spetsialist

5853 9202

Liisa.Ruutel@harku.ee

lastekaitse ja sotsiaalpedagoogika

magister

Natalja Grusdam  Laste heaolu spetsialist 5558 3442 Natalja.Grusdam@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö magister

Talvike Mändla

Laste heaolu spetsialist

5918 2038

Talvike.Mandla@harku.ee lastekaitse ja sotsiaalpedagoogika magister
Annika Rannamets Noorte heaolu spetsialist 5191 1056 Annika.Rannamets@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö magister

Meeli Vaarpuu

Sotsiaalhoolekandespetsialist 5552 0232 Meeli.Vaarpuu@harku.ee

kõrgharidus,

käsitööõpetaja

Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö magister
Valeria Antonovitš Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Valeria.Antonovits@harku.ee kõrgharidus, reklaam ja imagoloogia
Kadri Kelgo Andmetöötlusspetsialist 5342 1350 Kadri.Kelgo@harku.ee keskeri, programmeerimine elektronarvutitele
Kadi Netse Toetuste spetsialist 5884 7260 Kadi.Netse@harku.ee kõrgharidus, raamatupidamine

 

Harku valla hooldustöötajad

 

Liia Kuusik 
E-posti aadress: Liia.Kuusik@harku.ee

Valde Vagenstein
E-posti aadress: Valde.Vagenstein@harku.ee

Kaja Põldmets
E-posti aadress: Kaja.Poldmets@harku.ee

Marika Tüür
E-posti aadress: Marika.Tuur@harku.ee

 

Lisainfo