16.−18. mai õhtuti toimusid Harku lasteaias meie valla uutele ilmakodanikele mõeldud hõbelusikapeod.

Harku vallas jagati jälle hõbelusikaid

16.−18. mai õhtuti toimusid Harku lasteaias meie valla uutele ilmakodanikele mõeldud hõbelusikapeod.

Kolme valla makstavat sotsiaaltoetust muudeti Harku vallavolikogu 2. mai istungil Harku vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” alusel.

Sotsiaaltoetuste suurused on muutunud

Kolme valla makstavat sotsiaaltoetust muudeti Harku vallavolikogu 2. mai istungil Harku vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” alusel.

Toetust saavad taotleda kõik pered, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last või noort; kes kasvatavad raske või sügava puudega last, ning pered, kes on toimetulekutoetuse saajad.

Taotle huvihariduse ja -tegevuse toetust

Toetust saavad taotleda kõik pered, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last või noort; kes kasvatavad raske või sügava puudega last, ning pered, kes on toimetulekutoetuse saajad.

27. aprillil saabus Harku valda Euroopa abifondi toiduabi, mida jagatakse enim puudust kannatavatele isikutele.

Toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele

27. aprillil saabus Harku valda Euroopa abifondi toiduabi, mida jagatakse enim puudust kannatavatele isikutele.

Ootame vabatahtlikke kaitseingleid, kes soovivad abistada valda saabunud Ukraina sõjapõgenikke, endast märku andma.

Aita kaitseinglina Ukraina sõjapõgenikel meie eluga kohaneda

Ootame vabatahtlikke kaitseingleid, kes soovivad abistada valda saabunud Ukraina sõjapõgenikke, endast märku andma.

Esmaspäeval, 21. märtsil alustas Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses Ukraina sõjapõgenikele mõeldud kogupäevakool, mis hõlmab endas nii lasteaeda väiksematele ja kooliõpet suurematele.

Merikülas alustas tegevust kogupäevakool Ukraina sõjapõgenike lastele

Esmaspäeval, 21. märtsil alustas Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses Ukraina sõjapõgenikele mõeldud kogupäevakool, mis hõlmab endas nii lasteaeda väiksematele ja kooliõpet suurematele.

Eesti ja eestlased on oma abikäe ukrainlastele ulatanud mitmel erineval moel. Aitäh kõigile! Järgnev info on aga neile, kel võimalust ja soovi pakkuda ukrainlastele tööd.

Kuidas saad tööandjana Ukraina sõjapõgenikke aidata?

Eesti ja eestlased on oma abikäe ukrainlastele ulatanud mitmel erineval moel. Aitäh kõigile! Järgnev info on aga neile, kel võimalust ja soovi pakkuda ukrainlastele tööd.

16. märtsist saab ajutist kaitset PPA teenindussaalides taotleda tööpäeviti kell 9-20 ja nädalavahetuseti kell 9-16. Selleks soovitame eelnevalt broneerida aeg.

PPA avas Ukraina põgenikele ajutise kaitse andmiseks teenindused ka õhtusel ajal ning nädalavahetustel

16. märtsist saab ajutist kaitset PPA teenindussaalides taotleda tööpäeviti kell 9-20 ja nädalavahetuseti kell 9-16. Selleks soovitame eelnevalt broneerida aeg.

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

Meie valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn pälvis aunimetuse „Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas“. Tunnustus anti üle Jõhvi Kontserdimajas toimunud sotsiaalala töötajate...

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn pälvis aunimetuse „Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas“

Meie valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn pälvis aunimetuse „Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas“. Tunnustus anti üle Jõhvi Kontserdimajas toimunud sotsiaalala töötajate...

Harku valda on juba saabunud Ukraina sõjapõgenikke, kes on majutuskoha leidnud oma siin elavate sugulaste ja tuttavate juures.

Kuidas valmistub vald sõjapõgenike vastuvõtuks ja kuidas saavad valla elanikud aidata?

Harku valda on juba saabunud Ukraina sõjapõgenikke, kes on majutuskoha leidnud oma siin elavate sugulaste ja tuttavate juures.

Terviseamet avaldas detailse info, kuidas toimub tervishoiuteenuste osutamine Ukraina sõjapõgenikele Eestis. Info on avaldatud ukraina, vene ja eesti keeles.

Ukraina sõjapõgenikele tervishoiuteenuste osutamisest Eestis

Terviseamet avaldas detailse info, kuidas toimub tervishoiuteenuste osutamine Ukraina sõjapõgenikele Eestis. Info on avaldatud ukraina, vene ja eesti keeles.

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus 3. märtsil alla mediaankeskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet.

Energiahüvitise maksmist pikendati aprillikuuni

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus 3. märtsil alla mediaankeskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet.

Eestis on käimas aktiivne ettevalmistus põgenike vastuvõtuks. Eesti Pagulasabi kaardistab erinevaid elu- ja töökohtade, asjade ja teenuste pakkumisi. Informatsiooni saab telefonil 1247, samuti...

Paku abi sõjapõgenikele!

Eestis on käimas aktiivne ettevalmistus põgenike vastuvõtuks. Eesti Pagulasabi kaardistab erinevaid elu- ja töökohtade, asjade ja teenuste pakkumisi. Informatsiooni saab telefonil 1247, samuti...

27. jaanuari istungil võttis Harku vallavolikogu vastu määruse nr 5 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks”, millega kehtestati uued eluasemekulude piirmäärad Harku...

Veebruarikuust kehtivad uued eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

27. jaanuari istungil võttis Harku vallavolikogu vastu määruse nr 5 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks”, millega kehtestati uued eluasemekulude piirmäärad Harku...

Sotsiaalministeerium kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone, kes soovivad pakkuda abi Ukraina sõjapõgenikele, tegema seda MTÜ Eesti Pagulasabi vahendusel. Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja...

Abipakkumised Ukraina põgenikele koondab Pagulasabi

Sotsiaalministeerium kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone, kes soovivad pakkuda abi Ukraina sõjapõgenikele, tegema seda MTÜ Eesti Pagulasabi vahendusel. Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja...

Projekti kestus on 01.01.-31.12.2022. Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud

Harku Vallavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Projekti kestus on 01.01.-31.12.2022. Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud

Harku vald alustas energitõusu toetuste taotluste vastuvõtuga esmaspäeval, 10. jaanuaril. Esimesel päeval laekus 179 taotlus, millest enamik esitati elektroonselt. Neljapäeva, 13. jaanuari õhtuks...

Kuidas kulgeb energiatoetuse taotluste vastuvõtt Harku vallas?

Harku vald alustas energitõusu toetuste taotluste vastuvõtuga esmaspäeval, 10. jaanuaril. Esimesel päeval laekus 179 taotlus, millest enamik esitati elektroonselt. Neljapäeva, 13. jaanuari õhtuks...

Harku vallas saab energiahinna hüvitist taotleda alates 10. jaanuarist. Kuidas täpselt ja mida peaks teadma? Küsimustele vastab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele

Harku vallas saab energiahinna hüvitist taotleda alates 10. jaanuarist. Kuidas täpselt ja mida peaks teadma? Küsimustele vastab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.

Esmaspäeval, 20. detsembril kogunesid valla eakad erinevatesse kogukonnakeskustesse üle valla, et ühiselt jõule tähistada.

Valla eakad tähistasid kogukonnakeskustes jõule

Esmaspäeval, 20. detsembril kogunesid valla eakad erinevatesse kogukonnakeskustesse üle valla, et ühiselt jõule tähistada.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8