Sünni registreerimine

Sünni registeerimine

 

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.
 
 
Sündi on võimalik registreerida kohalikus omavalitsuses ning Tallinna Perekonnaseisuametis, kuid soovitame sünni registreerimiseks kasutada e-teenust www.rahvastikuregister.ee
E-teenuse kaudu on võimalik sündi registreerida ka nendel lapsevanematel, kes ei ole abielus.
 

Sünnitoetus

 

Harku Vallavolikogu on kehtestanud sünnitoetuse piirmääraks 450 €. Sünnitoetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest juhul kui laps on registreeritud valla elanikuks 30 päeva jooksul või mõjuvatel põhjustel 60 päeva jooksul sünnist arvates ja taotleja on olnud valla elanik lapse sünnile eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.

 

Taotlust sünnitoetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

 

Sünnitoetuse saamiseks tuleb esita vastavasisuline taotlus ühelt vabalt valitud tee kaudu:

 

  • esitades avalduse valla iseteenidusportaalis;
  • esitades täidetud paberkandjal taotluse Harku Vallavalitsusele posti kaudu (Harku Vallavalitsus, Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901);
  • esitades täidetud ja digiallkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile harku@harku.ee;
  • täites sünnitoetuse taotlus paberkandjal sündi registreerides Harku Vallavalitsuses.

 

Lisainformatsioon

Sünni registreerimise aluseks on Perekonnaseadus ja Perekonnaseisutoimingute seadus.

Lisainfo sünni registreerimise ja nime valiku kohta on kättesaadav riigiportaalis.

Vanema ja lapse hooldusõigusega seonduv lisainformatsioon on kättesaadav Justiitsministeeriumi kodulehel.