Sünni registreerimine

Alates 19. märtsist on avatud uus sünni registreerimise teenus aadressil www.rahvastikuregister.ee
 

Sünnitoetus

Harku Vallavolikogu on kehtestanud sünnitoetuse piirmääraks 350 €. Sünnitoetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest juhul kui laps on registreeritud valla elanikuks 30 päeva jooksul või mõjuvatel põhjustel 60 päeva jooksul sünnist arvates ja taotleja on olnud valla elanik katkematult vähemalt 12 kalendrikuud enne lapse sündi.

Taotlust sünnitoetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb esita vastavasisuline taotlus ühelt vabalt valitud tee kaudu:

  • esitades avalduse valla iseteenidusportaalis;
  • esitades täidetud paberkandjal taotluse Harku Vallavalitsusele posti kaudu (Harku Vallavalitsus, Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901);
  • esitades täidetud ja digiallkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile harku@harku.ee;
  • täites sünnitoetuse taotlus paberkandjal sündi registreerides Harku Vallavalitsuses.

 

Lisainformatsioon

Sünni registreerimise aluseks on Perekonnaseadus ja Perekonnaseisutoimingute seadus.

Lisainfo sünni registreerimise ja nime valiku kohta on kättesaadav riigiportaalis.

Vanema ja lapse hooldusõigusega seonduv lisainformatsioon on kättesaadav Justiitsministeeriumi kodulehel.