Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneering

Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: kaart.harku.ee/DP/H_teemaplaneering/avalik

Harku valla puhkemetsade teemaplaneering

Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: kaart.harku.ee/DP/P_teemaplaneering/avalik

 

 


Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu täiendatud lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering

Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: http://kaart.harku.ee/DP/E_teemaplaneering/_avalik/


Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering

Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: http://kaart.harku.ee/DP/T_teemaplaneering/avalik/