Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin:   kaart.harku.ee/DP/H_teemaplaneering/avalik

Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneering

Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin:   kaart.harku.ee/DP/H_teemaplaneering/avalik

Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: kaart.harku.ee/DP/P_teemaplaneering/avalik    

Harku valla puhkemetsade teemaplaneering

Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: kaart.harku.ee/DP/P_teemaplaneering/avalik    

Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu täiendatud lähteseiukohad   Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu täiendatud keskonnamõju strateegilise...

Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu täiendatud lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu täiendatud lähteseiukohad   Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu täiendatud keskonnamõju strateegilise...

Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin:  http://kaart.harku.ee/DP/E_teemaplaneering/_avalik/
Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin:  http://kaart.harku.ee/DP/T_teemaplaneering/avalik/

Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering

Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin:  http://kaart.harku.ee/DP/T_teemaplaneering/avalik/