Tugiisikuteenus

 

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. 
 
Teenust on õigus taotleda isikul või tema seaduslikul esindajal, kui isik on kantud rahvastikuregistrisse Harku valla elanikuna ja vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. 
 
Alaealisele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestatakse lapse arvamust, lähtudes tema vanusest ja arengutasemest. Alaealisele lapsele teenuse taotlemiseks pöörduda oma elukohajärgse piirkonna lastekaitsespetsialisti poole.  
 
Teenus määratakse: 
 
  • abivajavale lapsele iseseisva toimetuleku tagamiseks; 
  • lapsele, kelle vanemal või last kasvataval isikul on raskusi tema eest hoolitsemisega; 
  • lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel; 
  • täisealisele sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemidega isikule iseseisva toimetuleku tagamiseks.

 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus   posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Teenuste osas võtta ühendust oma elukohajärgse piirkonna laste heaolu spetsialistiga:

Evelin Raadik - tel. 5841 4341, e-post evelin.raadik@harku.ee

Tööpiirkond - Harku alevik, Laabi küla, Tiskre küla, Vahi küla.

Ivika Kelder - tel. 5912 4800, e-post ivika.kelder@harku.ee

Tööpiirkond - Ilmandu küla, Humala küla, Kütke küla, Naage küla, Rannamõisa küla, Suurupi küla, Sõrve küla, Vaila küla.

Liisa Rüütel - tel. 5853 9202, e-post liisa.ruutel@harku.ee

Tööpiirkond - Adra küla, Kumna küla, Liikva küla, Meriküla küla, Muraste küla, Tutermaa küla (+ KOV täpsusega).

Natalja Grusdam tel. 5558 3442, e-post natalja.grusdam@harku.ee 

Tööpiirkond - Tabasalu alevik.

Talvike Mändla - tel. 5918 2038, e-post talvike.mandla@harku.ee

Tööpiirkond - Harkujärve küla, Türisalu küla, Viti küla,  Vääna küla, Vääna- Jõesuu küla.

 

 

Täiskasvanute puhul menetleb taotlust sotsiaalhoolekandespetsialist Meeli Vaarpuu, meeli.vaarpuu@harku.ee, tel 5552 0232.