Ujumisteenuse toetus

 

Ujumisteenuse toetust antakse ujumisteenuse võimaldamisega Tabasalu Spordikompleksis järgmiselt:

1) nelja- ja enama lapsega peredele teenuse kasutamiseks üks kord kalendrikuus;
2) puudega lapsele koos saatjaga ja puudega mittetöötavale täiskasvanule teenuse kasutamiseks kuni neli korda kalendrikuus;
3) mittetöötavale vanaduspensioni saavale isikule teenuse kasutamiseks kuni kuus korda kalendrikuus ajavahemikus esmaspäevast reedeni alates 07.00 kuni 14.00.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord". 

 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Hüvitise määramine või mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. 

Toetust antakse selle saajale Tabasalu Spordikompleksi ujula kasutusõiguse andmisega.

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.