Ujumisteenuse toetus

Ujumisteenuse toetuse all mõistetakse teenuse võimaldamist Tabasalu Spordikompleksis ujumiseks:
1. Nelja- ja enama lapsega peredele üks kord kalendrikuus;
2. Puudega lapsele koos saatjaga ja puudega mittetöötavale täiskasvanule kuni neli korda kalendrikuus;
3. Mittetöötavale vanaduspensioni saavale isikule kuni kuus korda kalendrikuus Tabasalu Spordikompleksi ujulas.

 

Teenusele õigustatud isikud peavad olema valla elanikud taotluse esitamise päeval.

Toetust antakse selle saajale, nimelise, Tabasalu Spordikompleksi ujula kasutusõigust andva kaardi väljastamisega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord". 

 

Esita taotlus elektrooniliselt 

Avaldus blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.