Üksikud vabad kohad

15.11.21

 

Kohajagamisel lähtutakse Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määrusest nr 11 "Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

Juhul, kui Harku valla lasteaedades tekivad üksikud vabad kohad, siis need jagatakse haldussüsteemi ARNO kaudu sobitusalgoritmi alusel:

 

Kohajagamise prioriteedid:

  • lapse vanus;
  • ühe pere laste käimine samas lasteasutuses;
  • lapse elukoha lähedus lasteasutusele

 

Kohapakkumisi üksikutele vabadele kohtadele tehakse jooksvalt õppeaasta jooksul. Lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta 10 kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta. Koha pakkumise vastuvõtmine või sellest loobumine toimub ARNO haldussüsteemis.

 

Toetust eralasteasutusele ei maksta lapse eest, kellele on pakutud kohta Harku valla piirkonna munitsipaallasteaias, kuid millest lapsevanem on loobunud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo: Alusharidusspetsialist Piret Klooren piret.klooren@harku.ee