Üksikud vabad kohad

20.05.21

 

Kohajagamisel lähtutakse Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määrusest nr 11 "Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 
LASTEAED VABA KOHT VANUSEVAHEMIK
  Hetkel vabu kohti ei ole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo: Alusharidusspetsialist Lemme Hirv Lemme.Hirv@harku.ee