Üksikud vabad kohad

7.04.21

Palun anda haridusspetsialistile Lemme Hirvele teada hiljemalt 23. aprill 2021 oma soovist saada kohta üksikule vabale kohale 2020/21. õppeaastaks. Koha saamisest/mitte saamisest teavitatakse Teid hiljemalt 30. aprill 2021.

Kohajagamisel lähtutakse Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määrusest nr 11 "Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 
LASTEAED VABA KOHT VANUSEVAHEMIK
Harku Lasteaed 1 koht 5-7 aastasele lapsele 1.10.2013-30.09.2015
1 koht 4-6 aastasele lapsele 1.10.2014-30.09.2016 
1 koht 3-4 aastasele lapsele 1.10.2016-30.09.2017
Harkujärve Lasteaed 1 koht 6-7 aastasele 30.09.2013-30.09.2014
Tabasalu Lasteaed Tibutare 1 koht 4-5 aastasele 1.10.2016-30.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo: Alusharidusspetsialist Lemme Hirv Lemme.Hirv@harku.ee