Noorsootöö

Harku vallas kordineerib noorsootööd Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus.
Harku valla poolt asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks.


Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis, Harku valla Huvikooli alla kuuluvate huviringide tegevust ning Harku valla noortekeskuste tööd. Rohkem infot: www.huviringid.ee 

 

Noortekeskuste eesmärk on noorsootöö korraldamine ja vaba aja sisustamine. Noortekeskused asuvad Tabasalus ning Harkujärvel. 

Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte oma osalusel ja vabal tahtel. Rohkem infot noortekeskuste kohta on kodulehel: www.noortekeskused.ee

Harku vallas tegelevad noortega veel kõik Harku valla haridusasutused, Kumna Kultuuriait, Harku Valla Lastekaitseühing, Rävala Skautide malev Lipkond Okaskannel, Loovuslabor, tantsuselts As-Sa, Tabasalu Muusikakool, Muraste külaselts, Vääna-Jõesuu külaselts, Vääna selts, Türisalu külaselts, kirikud ning kõik Harku valla territooriumil tegutsevad spordiklubid.

 

Harku vallas tegutsevad skaudid:

Lipkond Okaskannel - Tabasalus, Väänas
Lipkonna juht: Monika Ojala​ 55593155 monika@skaut.ee
Koduleht: http://lipkond.skaut.ee/okaskannel/

Lipkond Soorebased - Harkus
Lipkonna juht: Ene-Ly Lehtmaa 53487034, enelilehtmaa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Soorebased-671453946566544/

​Lipkond Tondisalu - hetkel iganädalaselt ei tegutse aga juhid käivad skaudiüritustel

Kõiki Põhja-Eest lipkondi koondab Rävälä Skautide Malev
Maleva juht: Maimu Liis Nõmmik, ravala@skaut.ee

Kõik uued huvilised on oodatud ühendust võtma ESÜ kontoriga info@skaut.ee või tutvuma skautlusega kodulehel www.skaut.ee

Harku vallas tegutsevad kodutütred:

Kaitseliidu Harku rühma kodutütred

Rühmavanem: Sigrid Laanemets, 5179 168, sigrid.laanemets@gmail.com
Koos käivad Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses, Tilgu tee 53, Muraste, Harku vald

Kasulikud lingid:
 
Haridus- ja Teadusministeerium hm.ee
Haridus- ja Noorteamethttps://harno.ee/ https://harno.ee/
Eesti Noorteühenduste Liit enl.ee
Eesti Üliõpilaskondade Liit eyl.ee
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ank.ee
Mitteformaalne Haridus  mitteformaalne.ee
Vabatahtlik töö vabatahtlikud.ee
Rajaleidja  rajaleidja.ee
Noorte omaalgatuslike ideede projektifond Nopi üles
Tugila tugila.ee
Vaimse tervise veebileht peaasi.ee
Eesti Seksuaaltervise Liidu veebileht        amor.ee
Tasuta psüholoogiline nõustamine lahendus.net
Noorteinfo teeviit.ee
Tugiõpilaste Oma Ring Eestis tore.ee
Lapsemure lapsemure.ee
Rahvusvaheline noorsootöö:  
Euroopa Noored  ERASMUS euroopa.noored.ee
Rahvusvaheline Õpilasvahetus yfu.ee
Euroopa Noortefoorum  youthforum.org