Uudised ja teated

Muraste külas Kaarla tee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.