Uudised ja teated

Meriküla kooli kohtuvaidlus jätkub Tallinna ringkonnakohtus

Harku vallavalitsus otsustas 19. oktoobril esitada apellatsioonikaebuse kohtuotsusele, mis nõudis Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) Meriküla õppehoones kolmanda kooliastme jätkamises osas vallavolikogus uuesti otsustamist. 
 
Tallinna halduskohtusse pöördusid tänavu suvel 24 lapse vanemad, kes soovisid, et nende laste õppetöö jätkuks Muraste kooli hoones. See oleks pikas perspektiivis võimalik üksnes eeldusel, et Muraste koolile tehakse ca 2,4 miljoni euro eest juurdeehitus. Vald ei pidanud otstarbekaks sellist suurt maksumaksjate raha kulutust ja nägi ette kolmanda kooliastme avamise juba valmis Meriküla hoones ning vaidles sellel kaalutlusel vastu.
 
Kohus otsustas tühistada laste TÜGi vastuvõtmise otsused ja Meriküla õppekeskuses kolmanda kooliastme avamise. Kohtu hinnangul rikuti vanemate ärakuulamise õigust, sest TÜGi põhimääruse muudatust ei kooskõlastatud Muraste kooli hoolekoguga. Samuti leidis kohus, et vald pidanuks oma otsust paremini põhjendama, pidades silmas Tilgu tee turvalisust. Kohus leidis siiski, et koolibusside näol on õpilaste turvalisus tagatud ja ei saa öelda, et turvalisuse kriteerium oleks nullis ning kaalutlusotsus välistatud. 
 
Valla hinnangul on antud Merikülas kolmanda õppeastme avamise osas piisavalt põhjendusi nii haridusliku kui ka tee turvalisuse osas. Tänaseks on juba kohandused kolmanda kooliastme jaoks on toimunud ja õppetööga Merikülas alustatud, samuti toimuvad seal huviringid. Valminud on valgustatud kergliiklustee lõik ja juba järgmisel aastal tehakse korda kahte küla ühendav trepp, mis võimaldab mugavamalt kõigil liikuda lühemat teed pidi jalgsi ja jalgrattaga. 
 
Toimunud on üle aasta väldanud demokraatlik debatt kooliastme avamise osas. On tehtud mitmeid uuringuid, mis on kõigile avalikult kättesaadavad. Küsimusi tekitas ka ebaselgus, kuidas kohus täpsemalt leiab, et otsus kolmanda kooliastme avamise asukoha osas tuleks vastu võtta.
 
Harku valda esindab apellatsioonimenetluses Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman. Valda esindava advokaadi sõnul on halduskohtu otsus ebaõige eelkõige põhjusel, et kohus on jätnud täpsemalt piiritlemata selle, mis osas on tegemist õigusliku vaidlusega ja mis osas õigusvälise poliitilise otsustusega.
 
Ringkonnakohus vaatab nüüd uuesti asja läbi ja annab hinnangu, kas esimeses astmes esitatud kohtu nõudmised on ülearu koormavad ning kas õiguslikult on selliste nõuete vallale esitamine põhjendatud. 
 
Õppetöö Meriküla õppekompleksis jätkub endiselt ja käimas olev kohtuvaidlus ei takista õpilastel seal hariduse omandamist. Samuti jätkavad huvi- ja spordiringid – saalihoki, jalgpall, korvpall, võrkpall, parkour jne. Merikülas kooli õpilaste arv kasvab järgmise kahe aastaga enam kui 200 õpilaseni.
 
 
Huvitavaid fakte:
  • Merikülas õpib hetkel 84 õpilast.
  • 2019/2020. õppeaastal viidi ligi 200 Tabasalu jalgpalliklubi last Meriküla kompleksi trenni bussi või autoga. Sama teed kasutavad ka lapsed, kes käivad Meriküla kompleksis huviringides. 
  • Aastatel 2002-2016 toimetas Meriküla õppehoones sisekaitseakadeemia ca 200 kadetiga.
  • Aeglase liiklusega Tilgu tee on riigitee, mille korrashoiu ja ohutuse tagab Maanteeamet.