Uudised ja teated

Seitsmendasse klassi Muraste Kooli

Murastes Kooli 6. klassi lõpetajatele luuakse uuel õppeaastal lisavõimalus haridustee jätkamiseks oma koolimajas.

Harku vallavolikogu poolt 25. aprillil Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärusse tehtud muudatused võimaldavad järgmisest õppeaastast luua 7. klassis õppimiseks filiaali Muraste koolimajas. Lahendus võimaldab seni, kuni Muraste Koolil ei ole koolitusluba kolmandas kooliastmes õpetamiseks, õpetada 7. klassi õpilasi Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel ja õppekava järgides.

Muraste kooli 7. klassis õppida soovivate õpilaste vanematel tuleb hiljemalt 31. maiks esitada vastav avaldus Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktorile. Koos avaldusega peavad õppida soovivate õpilaste vanematel esitama vajalikud andmed, mis on leitavad Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodulehelt www.tyg.edu.ee/vastuvott1.

Kolmanda kooliastme õppetingimused luuakse Muraste koolimajas Muraste Kooli ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi koostöös.

Muraste Kool tagab tingimused õppe korraldamiseks oma majas: kindlustab õpperuumid koos õppevahenditega, osaleb õpilaste vastuvõtul 7. klassi, tagab vajalikud õpetajad õppeainete õpetamiseks, korraldab õpilaste koolielu ja tegemisi vastavalt kodukorrale.

Tabasalu Ühisgümnaasium võtab Muraste Kooli 7. klassis õppida soovivad õpilased oma nimekirja ja kindlustab õppe korralduse ning kvaliteedi vastavalt kooli õppekava nõuetele.

Harku vallavalitsus