Vahetusaastale välismaale

Alates 1.09.2022 jõustub uus "Õpilasvahetuse ja vahetusõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele" määrus.

 

Harku vald toetab noori, kes soovivad avardada oma silmaringi, õppida tundma teist kultuuri ning panna ennast proovile minnes välisriiki vahetusaastale. Toetust saavad taotleda 15-26 aastased õpilased või üliõpilased, kes on Harku valla elanikena kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Toetuse saaja peab vastama vähemalt ühele allolevatest tingimustest:

 

  • keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  • on saavutanud taotlusele eelneva kahe aasta jooksul üleriigilise õpilas- või üliõpilasvõistluse lõppvoorus koha esikümnes;
  • on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.
  • Välisülikooli vahetusaastale minnes on eelduseks vähemalt bakalaureuse esimese  aasta lõpetamine.

 

Taotlust saab esitada kaks korda aastas 1.aprilliks või 1.oktoobriks e-keskkonnas SPOKU. Stipendiumi suurus toetuse saajale on 800 eurot pooleks aastaks (kuni 5 kuud) või kuni 1600 eurot üheks õppeaastaks.

 

Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on leitavad määrusest.

 

 

Miks minna vahetusaastale? Harku valla õpilaste kogemused

 

 

Anett Mitt (vahetusaastal Hispaanias 2019/2020. õppeaastal): „Viimase viie kuu jooksul, mis ma siin olen olnud, olen nii palju uut juurde õppinud. Isegi kui ma seda otseselt tähele pole pannud. Kindlasti olen end paremini tundma õppinud ja aru saanud, milline inimene tegelikult olen."

 

Laura-Maris Kuldsaar-Adamson (vahetusaastal Ameerika Ühendriikides 2019/2020. õppeaastal): „Välismaal õppimine annab väga hea võimaluse leida kontakte väljaspool kodumaad, mis võivad tulevikus kasuks tulla."

 

Laura Roots (vahetusaastal Ameerika Ühendriikides 2021/22. õppeaastal): „Aasta täiesti uues keskkonnas paneb proovile ja lisab argipäeva palju uusi nüansse. Minu Ameerika aasta oli täis uusi tutvusi ja teadmisi. Suurimat muljet avaldas mulle sealsete õpetajate rõõmsameelsus, sõbralikkus ja pühendumus oma tööle. Aasta oli keeruline, aga seda enam sai nautida tulemust. Lisaks uuele perele, kellesse ma väga kiindusin, ja koolikaaslastele laienes mu sõprusringkond paljude Eesti noortega, kellega sellel aastal sama kogesime ja mis meid praegu ja tulevikus ühendab."

 

Sigrid Suppi (vahetusaastal Paraguays 2021/22. õppeaastal): "Potsatades ihuüksinda kümneks kuuks teisele poole ookeani, avanes minu jaoks juba niigi mitmetahulisele maailmale täiesti teine tahk ja vaatevinkel. Tahaksin, et kõigil oleks võimalik kord näha seda ülemaailmset tsivilisatsiooni läbi tundmatut värvi prillide ehk hoopis teistsuguse nurga alt, et vaadata avatumalt otsa iseenda arenemisruumile ning väärtustada seda, mis tundub enesestmõistetav."guays

 

 

 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post

Reelika Lõhmus

Üldharidusspetsialist 5911 0818

Reelika.Lohmus@harku.ee
 


 Tutvu kinnitatud määrusega SIIN.
 Esita taotlus SIIN.