Harku valla arengukava

22.10.20

 

Harku valla arengukava on dokument, mis on sündinud kohalike elanike, kodanikuühenduste ja seltside, ettevõtjate ning vallajuhtide koostöös. Arengukava on kõigi osapoolte kokkulepe, kus on paika pandud Harku valla järgmiste aastate  peamised arengusuunad ning põhimõtted. 

Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava, mis koostatakse igaks järgnevaks aastaks eraldi, pidades silmas arengukava üldisi eesmärke. 

Harku valla arengukava aastani 2037 on leitav Riigi Teatajast.

 

Komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta on leitavad SIIT.

Harku Vallavalitsus on esitanud volikogule menetlemiseks Harku valla arengukava aastani 2037 muutmise eelnõu, mille sisuks on arengukava tegevuskava täpsustamine ja eelarvestrateegia uuendamine.

Määruse eelnõu

Lisa 1 eelarve strateegia eelnõu

Lisa 2 tegevuskava eelnõu

Eelnõu seletuskiri