11.01.23

Haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tunnustamine toimub Harku vallavolikogu poolt kinnitatud määruse alusel.

 

Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöö asutuste töötajaid tunnustatakse kahes kategoorias:

  • enesetäiendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine ning
  • silmapaistev panus valdkonda.

 

Kvalifikatsiooni tõstmise juures tunnustatakse haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonna töötajat, kes on tunnustamisele eelneval õppeaastal omandanud kõrghariduse, saanud kutsetunnistuse või läbinud 320-tunnise pedagoogilise täienduskoolituse.

Silmapaistva panuse eest tunnustatakse töötajaid, kes on olnud projektis, programmis või arendustegevuses eestvedajaks, korraldanud koolituse, arengupäeva või mõne muu haridus-, kultuuri- või noorsootöö sündmuse, pakkunud valdkonda lisandväärtust läbi ühiskondlikult kasuliku vabatahtliku töö, välja andnud teaviku või õppematerjali, olnud vähemalt vabariiklikul tasandil õpilasvõistluse edukas juhendaja või nimetatud maakondlikul või riiklikul tasandil valdkonna tunnustussündmuse nominendiks. Lisaks tunnustatakse ka pikaajalise ja sisulise panuse eest valdkonda.

Tunnustatava töötaja esitab tunnustamisele asutuse juht haridus- ja kultuuriosakonnale. Tunnustuse silmapaistva panuse eest valdkonda otsustab haridus-, kultuuri- ja noorsootöö asutuste juhtidest koosnev komisjon.

Tunnustuse üle andmine toimub õpetajate päevale pühendatud haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tänuüritusel.

 

Tunnustamise alus: Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tunnustamise kord