Valla teed

 

Riigimaanteede hoole

Riigimaanteede hoolet teostab Harku vallas Eesti Teed AS.

 

Telefon: 1510 (24 h)
E-posti aadress: teeinfo@mnt.ee
Koduleht: www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/hoole
  www.eestiteed.eu

 

Valla teede hoole

Alates 01.07.2016 teostab Harku valla teede- ja tänavate aastaringset hooldust OÜ Strantum. Lisaks hooldavad nad Harku valla kõnni- ja kergliiklusteid ning parklaid.

Teehoolde spetsialist: Ain Soone
Telefon: 5886 6881 (24 h)
E-posti aadress: teehooldus@strantum.ee
Koduleht: www.strantum.ee/teede-ja-tanavate-hooldus

 

Suvise ning talvise teehoolduse kohta Harku vallas leiad infot kaardirakenduse kaudu.

Hooldusnõuded valla teedele (reageerimise aeg ja hoolduse tase)
(Hooldustsüklid on toodud dokumendis lk 22 - 27.)

 

Talihoole

  • lumetõrje, sahkamine, puhumine, äravedu;
  • libedusetõrje kloriidide ja abrasiivamaterjalidega;
  • suusaradade rajamine ja hooldus.

Suvehoole

  • heina ja võsa niitmine;
  • teeäärsete puude langetamine;
  • teekatte aukude parandus;
  • kruusateede profileerimine;
  • tänavate ja platside harjamine;
  • puistematerjali vedu ja paigaldus teedele.