Vallale kuuluvad ettevõtted

26.10.16

Strantum OÜ


Strantum OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõtte omanikuks on sajaprotsendiliselt Harku vald.
 
Peamised tegevusalad on vallas kommunaalteenuste osutamine ja kinnisvara korraldamine ning Tabasalu Spordikompleksi haldamine.
 
Tel 6026480
Faks 602 6481  
strantum@strantum.ee
 
OÜ Strantum
Kooli 2A
76901 Tabasalu
HARKU VALD
www.strantum.ee
 

Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus

 

 
Sihtasutus tegutseb avalikus huvides, kasumit mittetaotlevana, heategevusliku, eraõigusliku juriidilise isikuna. 
Harku valla poolt asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks. Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Tabasalu ühisgümnaasiumis, huvialategevust Muraste koolimajas, Harku valla Huvikooli alla kuuluvate huviringide tegevust ning rendib välja Tabasalu ühisgümnaasiumi ruume. 
 
 

Sihtasutuse juhataja Elina Siilbek

Telefon 

E-post:  elina.siilbek@huviringid.ee