Varjupaigateenus

Teenuse eesmärgiks on ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine täisealisele isikule, kes ise ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse abivajajale minimaalselt ööbimiskoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. Teenust kasutavale isikule osutatakse käigus  sotsiaalnõustamist ja teavet erinevatest abisaamise ning toimetuleku parandamise võimalustest.

Kohustus tagada voodikoht tähendab seda, et isikule tagatakse voodikoha kasutamise võimalus. Pesemisvõimaluse tagamise kaudu antakse isikule võimalus hoolitseda isikliku hügieeni eest, vähendades seeläbi haigestumist, nakatumist parasiitidesse jne. Turvaline keskkond hõlmab endas kohustust tagada teenuse osutamiskohas personali olemasolu, kes on pädev tekkinud olukorda hindama ning vajaduse korral abi (kiirabi, politsei) kutsuma. 

Harku vallas varjupaiku ei ole ja teenust ostetakse vajadusel Tallinna linnalt. Teenuse kulud tasub Harku vald arvete alusel.