Võlanõustamine

Teenus on mõeldud inimesele, kes vajab abistamist oma varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõuete rahuldamisel ning muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel. Teenuse eesmärk on ka  ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine.

Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima.

Esmatasandi võlanõustamist osutab sotsiaalhoolekande spetsialist. Keerulisemate juhtumite puhul suunatakse isik teenusele kokkuleppeliselt Võlanõustajad MTÜ-sse. Teenuse nõustamise kulud katab Harku vald.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad sotsiaalhoolekandespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ene Lehiste

 

Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee