Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine inimesele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda iseseisvalt kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega.
 
Harku vallas osutab üdlhooldusteenust Tabasalu Pihlakodu. Pihlakodu on  hooldekodude ketti haldava Viru Haigla üks hooldekodudest.