Toetused

Harku Vallavalitsuse poolsed toetused

 

Toetuste taotlemine 2022. aastaks

Projektipõhise tegevuse toetamise korra alusel saab toetust taotleda kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö-, külaliikumise, keskkonnakaitse- ning heakorraprojektidele. Tähtaeg on 1. oktoober. Projektipõhise tegevuse toetust saab esitada Spoku e-teeninduskeskkonnas. Info on kättesaadav Harku valla kodulehel: https://www.harku.ee/et/ksn/taotluste-vormid-ja-juhised

 

Spordi- ja huvihariduse toetuse taotlus tuleb esitada spordiorganisatsioonil või huvikoolil pearaha arvestamise infosüsteemi (PAI) kaudu. Tähtaeg on 1. oktoober. Lapsevanemad saavad 1.–30. novembrini valida ja kinnitada veebilehel www.harku.ee oleva lingi kaudu lapse osaluse ühes huvitegevuse ringis selleks, et nende valitud huviring saaks lapse eest määratud toetuse. Infot saab spordiorganisatsioonist või huvikoolist.

 

Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseeringu taotlusi järgmise aasta eelarvesse oodatakse 11. oktoobriks Spoku e-teeninduskeskkonnas. Finantseerimise tingimused on kättesaadavad Harku valla kodulehel: www.harku.ee/et/finantseerimine.

 

Lisainfo:


kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Krista Dreger, tel 606 3838, e-post krista.dreger@harku.ee

spordi- ja järelevalvespetsialist Mihkel Kurg tel 606 3807, e-post mihkel.kurg@harku.ee

arendusspetsialist Eneli Siidoja, tel 600 3850, eneli.siidoja@harku.ee

 

Kogukonna arengule suunatud tegevuse toetamine

 

Toetus on kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste , sh investeeringute läbiviimiseks.

 

Taotlusvoor:

 

Määrus: Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimisetoetuse kord

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/415012013031?leiaKehtiv

 

Taotlusi saab esitada SPOKU-s

 

Esita taotlus