Jäätmejaam

Tabasalu jäätmejaam Kooli tn 5a, Tabasalu alevik
Telefon 5303 6779
E-posti aadress harkujj@keskkonnateenused.ee
Avatud: E kell 9-15; N, R kell 14-20; L, P kell 9-15
   

 

Jäätmejaama haldab Harku Vallavalitsuse tellimusel AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Harku valla elanikelt ja korraldatud jäätmeveoga liitunud kinnistute omanikelt võetakse tasuta vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (tasuta kuni 0,4 m3);
 • komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (külmkapid, pesumasinad, elektripliidid, televiisorid, raadiod jms);
 • sõiduauto vanarehvid;
 • klaaspakendid (klaasist purgid, pudelid);
 • metallpakendid;
 • plastpakendid;
 • paber- ja kartongpakendid;
 • puitpakendid;
 • komposiitpakendid;
 • tekstiilpakendid;
 • plastijäätmed ja vahtplast;
 • lehtklaas (tasuta kuni 0,1 m3);
 • päevavalguslambid jms;
 • kasutatud akud ja patareid;
 • kasutuskõlblik mööbel (mööbli seisukorra otsustab jäätmejaama töötaja);
 • rõivad ja jalatsid (tasuta kuni 0,1 m3);
 • vanapaber ja papp;
 • vanametall;
 • töötlemata puit (naturaalne ja ei ole töödeldud värvidega, õlidega, lakkidega);
 • betoon, tellised, kivid jms (tasuta kuni 1 m3);
 • elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kuni 2 kg);
 • kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed (kuni 10 L);
 • aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid (kuni 2 kg);
 • värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 L);
 • jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid (kuni 20 L).

 

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed –10 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,4 m3;
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kivid, muld) -  25 eurot/m3;
 • eterniit – 50 eurot/m3;
 • lehtklaas – 25 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3;
 • rõivad ja jalatsid – 25 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3;
 • ehitus- ja lammutusjäätmed – 25 eurot/m3;
 • betoon, tellised, kivid jms – 10 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3;
 • suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu vanamööbel – 3,22 eurot/m3.

 

Jäätmed sorteerida liikide kaupa enne jäätmejaama minekut. Transportimisel paigutada jäätmed nii, et jäätmejaamas oleks lihtne erinevad jäätmeliigid eraldada ja vastavasse konteinerisse panna. 

Jäätmete üleandmiseks tuleb pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Vastu võetakse ainult nimetatud jäätmeid ja ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel. Jäätmejaama värava taha jäätmeid jätta ei tohi!