Keskkonnalubade taotluste avalikustamise teated
 

 


Õhusaastelubade andmise algatamise eelnõude avalikustamise teated
 

 

Veelubade andmise algatamise eelnõude avalikustamise teated
 

Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. - Uudised ja teated - Harku Vallavalitsus