Koolitoetus kultuuri- ja spordiüritustest osavõtuks

Koolitoetust antakse kultuuri- ja spordiüritustest osavõtuks (kooliõpilaste teatrikülastused, kontserdikülastused, ekskursioonidest osavõtt, spordilaagrid, spordiüritustest osavõtt välismaal jne).

 

Toetuse määrab osakond lähtudes pere toimetulekuvõimest ja valla eelarvelistest võimalustest.

 

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.