Laagritoetus

Laagritoetust antakse vähekindlustatud lapsega (lastega) perele üks kord aastas lapse kohta.

Toetus määratakse osakonna poolt kuni 50% ulatuses laagrivahetuse maksumusest.

Toetust määratakse ja makstakse ainult ühe laagrivahetuse eest kalendriaastas.

Taotlusele tuleb juurde lisada hüvitamisele kuuluva kulu suurust tõendav dokument.

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.